banner158
banner218

İmtiyazlı Hisse Senedi Nedir?

İmtiyazlı Hisse Senedi Nedir?
banner216


Hisse senetleri arasında imtiyazlı hisse senedi biraz daha özel bir yere sahiptir. İmtiyazlı hisse sahipleri temettü ödemesi alabilir. Ayrıca şirket kararlarında oy hakkına sahip olurlar. Bazı durumlarda imtiyazlı hisse senedi, Altın Hisse olarak da tanımlanmaktadır.

İmtiyazlı Hisse Senedi Ayrıcalıkları
İmtiyazlı hisse senetleri diğer hisse sentlerine göre bazı avantajlara sahiptir. Bu imtiyazlar genel olarak şunlardır:

·         İmtiyazlı hisse sahipleri rüçhan hakkı kullanabilirler,

·         İmtiyazlı hisse senedi sahibi yani hissedarların oy hakkı vardır.

·         İmtiyazlı hissedarlar kardan belli oranda özel temettü alabilir.

·         Ayrıca bahse konu hisse sahipleri tasfiye sonucuna katılabilirler,

·         Şirket çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma ayrıcalığına sahiptir.

·         İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine tanınan bir başka ayrıcalık ta organik üyeliklere aday gösterebilme yetkisine sahip olmasıdır.

İmtiyazlı Hisse Senedi Çeşitleri
 İmtiyazlı hisse senetlerinin genel olarak borsada rastlanan çeşitleri şunlardır:

·         Kümülatif  imtiyazlı hisse senedi,

·         Konvertibl imtiyazlı hisse senedi,

·         Kar paylı imtiyazlı hisse senedi,

·         Ayarlanabilir Faizli imtiyazlı hisse senedidir.

Bu grupta en fazla işlem gören imtiyazlı hisse senedi kümülatiftir. Kümülatif imtiyazlı hisse senedinin özelliği şirketin beklenen temettünün bir kısmını ya da hepsini elinde tutmadığı durumlarda, bu tutarlar ödenmemiş temettü olarak tanımlanır ve kural olarak diğer temettülerden önce ödenir.