banner218

İdol ne demek? İdol nedir? İdol TDK kelime anlamı

İdol ne demek? İdol nedir? İdol TDK kelime anlamı


İdol, Fransızca kökenli bir kelime olmakla beraber, insan eliyle yaratılmış, tanrı heykeli, put anlamı taşır.

 İdol Ne Demek?

 İdol kelimesinin anlamı, kaynaklara göre; 'çok tanrılı dinlerde küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykeli' manasına gelmektedir. Ayrıca, 'kendi alanında tartışmasız olarak, kesinlikle üstünlüğü kabul edilmiş kimse' anlamı da taşımaktadır.

 İdol Nedir?

 Daha çok, ağaç, taş ve bronz kullanılarak yapılan tanrı veya tanrıça heykelciğine 'idol' denir. Ancak son yıllarda dilimizde 'idol' kelimesi; hayranlık duyulan, örnek alınan kimse anlamında da kullanılmaktadır. Ancak asıl manası, 'çok tanrılı dinlerde tapılacak nesne veya kişi'dir.

 İdol TDK Kelime Anlamı

 TDK kaynaklarına göre ' idol ', tapılacak bir nesne olarak kullanılmak üzere, taş, pişmiş toprak, ağaç, kemik ve ahşap gibi malzemelerden yapılmış küçük heykelciklerdir. Eş anlamlısı veya zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bazı kaynaklara göre, çok sevilen bir kişi veya nesneye verilen isimdir. Mabut anlamı da taşır. Türlü gereçlerden yapılır ve yapılırken daha çok insan figürü stilize edilir. Allah'tan başka tapılan her şeye verilen isimdir. Özellikle ilkel kalmış toplumlarda, doğaüstü bir gücü olduğuna ve insanları etkilediğine inanılır. Canlı veya cansız bir nesneye benzetilebilir.