banner158
banner218

Hukukçular Derneğin'den Baro önerisi

Hukukçular Derneğin'den Baro önerisi
banner216


Kamuoyunda Diyanet'in açıklamalarına sert tepki gösteren Ankara Baro'suna yönelik eleştiriler sürerken Hukukçular Derneği de yazılı bir açıklama ile Baroların seçim sistemi değişikliği hakkındaki önerisini yazılı açıklamayla duyurdu. 

Hukukçular Derneğin'den yapılan Basın Açıklaması şöyle: 

BAROLARIN SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı ulusal medya kuruluşlarında baroların seçim sisteminin değişikliğinin önünü açan kanun taslağı hazırlıkları olduğu yönünde haberler çıkmıştır. Bu haberler hakkında 50 yıldır hukuk ve avukatlık için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Bilindiği üzere meslek örgütlerinin temelinde "mesleki dayanışma ve temsilde adalet" bulunmaktadır. Baroların da kanunlar önündeki kuruluş gayesi de haddizatında meslek ve meslektaşlar adına çalışmaktır. Avukatlığın bir kamu mesleği olmasının yanında, bu meslek adına çalışan barolar da kamu kurumu özelliği taşımakta, bu özellik nedeni ile baroların her düşünce ve görüşe değer atfeden ve meslek adına çalışmaları gereken kurumlar olmaları gerekmektedir.

Bu düşüncenin hayata geçirilebilmesi için, meslek ve meslektaşlara ait her türlü fikir ve bakış açısının barolar nezdinde temsil edilmesi elzemdir. Farklı fikirlerin temsili ise mevcut uygulama ile maalesef sağlanamamaktadır. Nitekim mevcut İstanbul Barosu yönetimi, baroya kayıtlı avukatların yalnızca %30'unun oyunu alarak yönetime gelmiştir. Yani mevcut yapıda, çoğulcu temsil anlayışı bir yana, çoğunlukçu bir temsil anlayışı dahi bulunmamakta, %70'lik kesim hiçbir alt ya da üst organda temsil edilmemektedir.

Ifa ettiği görevinin özünde özgürce düşünmek ve farklı fikirleri ortaya koymak olan avukatların, her fikrin yansımasının görüleceği bir düzende örgütlenmesi de hukuka ve demokrasi anlayışına daha uygun olacaktır. Bu uğurda, avukatların her fikrinin temsilini sağlayabilmek adına "nispi temsil" adı verilen temsil sistemi ile yönetimlerin seçilmesi ve yine nispi temsil esasına göre Türkiye Barolar Birliği'nde delegasyon yapısının kurulması gerekmektedir.

Müstakil baro fikri ise hatalı olarak, mesleki faaliyetlerin siyasallaşmasına, her siyasi fikrin kendi barosunu kurmasına ve barolarin 'meslek anlayışından öte' siyasi bir kale olarak görülmesine sebep olacaktır. Ote yandan, zorunlu müdafilik, adli yardım gibi kurumların yönetiminde kargaşa ortaya çıkacak ve kurumsal hafıza zarar görecektir.

Barolar ve TBB'nin esas işlevi; her görüş ve düşünceden avukatın temsil edilerek fikirlerini özgürce ifade edebileceği, meslek için çalışan adil bir platform oluşturmak olmalıdır. Bu nedenle, mevcut sorunların çözümünün "müstakil baro" gibi bir fikriyatta aranmasını yanlış bulduğumuzu, temsilde aranan adaletin "nispi temsil" ile sağlanabileceğini ifade etmekteyiz.

Bu kapsamda seçim usulünde yapılması planlanan değişiklikle ilgili olarak görüşlerimizi özetle ve tekraren kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:

1. Baroların daha demokratik bir yapıya kavuşması ve her görüşün/grubun temsil edilebilmesi için yönetim kurulu haricindeki tüm baro organlarında nispi temsil sisteminin uygulanacağı bir seçim modeline geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, TBB delegasyonunda ve mevcut yerel barolara ait merkez, komisyon ve kurullarda da nispi temsil modeline geçilmelidir.

2. Belirli üye sayısına ulaşıldığında ayrı baro kurulması doğru olmadığı gibi baroların kesinlikle bölünmemesi gerekmektedir. Bu ayrışma, avukatlık mesleğine ve hukuka hiçbir katkı sağlamayacağı gibi sorunları daha da büyütecektir. Teklifimiz doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişiklik, avukatlık mesleğini daha ileriye taşıyacak, avukatın yargılama içindeki gücü ve itibarını artıracak nitelikte olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Hukukçular Derneği