banner313

Emsal ne demek? Emsal nedir? Emsal TDK kelime anlamı

Emsal ne demek? Emsal nedir? Emsal TDK kelime anlamı


Emsal kelimesinin kökenine inerek genel açıdan bakıldığında TDK’ya göre, ‘Benzerleri, eş biçiminde ya da aynı değerleri’ şeklinde ifade edilmektedir. Farklı durum ya da olgular için birbirleri ile benzerlik gösteren ve ayrıca birbirlerine örneklendiren unsurlar olarak dile getirmek mümkün.

 Emsal Ne Demek?

 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Emsal kelimesi, ‘benzer olan, örnek olan ve eş biçiminde’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Herhangi bir durumu veya olguyu örnek verirken ona benzer olan etkiye anlatır. Diğer bir tabirle örnek olmak şeklinde anlatılan bir kelime olarak öne çıkmaktadır.

 ‘’Bunun bir emsali daha yok.’’

 Burada anlatılmak istenen bir örneği ya da bir benzerinin olmadığıdır.

 Emsal Nedir?

 TDK açısından ele alındığında Emsal kelimesi eş biçiminde ya da benzer olan veya örnek olmak şeklinde anlatılmaktadır. Günlük yaşam içerisinde pek çok farklı durumun birbirleri ile benzerliği üzerinden ele alınır ve örneklendirilir. Aynı zamanda emsal kelimesi üzerinden türemiş sözcükler de kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde örneğin emsalsiz çok değerlendirilir.

 ‘’Bu emsalsiz bir tablo.’’

 Burada anlatılmak istenen ise tablonun eşi benzerinin bulunmadığı ve bir örneğinin olmadığıdır.

 
banner218
google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k