banner158
banner218

Daire başkanlarının görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde 3 daire başkanının görevden alınması işleminin yürütmesi Mardin 1. İdare Mahkemesince durduruldu.

Daire başkanlarının görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı
banner216


Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Erol Beşe, Çevre  Koruma Daire Başkanı Fisun Karaboğa ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yayla, bir süre önce görevden alınarak uzman olarak atandı. Bunun üzerine daire  başkanları Mardin 1. İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması talebinde bulundu.   Talebi değerlendiren mahkeme, davacıların görevinde başarısız veya  yetersiz olduğu, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu yönünde yahut haklarında herhangi bir disiplin işlemi uygulandığı yolunda somut bir tespit bulunmadığı  gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.   "HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR"   Daire başkanlarının herhangi bir somut gerekçe ortaya konulmaksızın ve  kamu yararı ile hizmet gerekleri gözetilmeksizin salt takdir yetkisinin  kullanılmasıyla görevlendirilen uzaklaştırılamayacağı vurgulanan kararda, şunlar  belirtildi:   "Davacıların mevcut görevlerinden alınmasına ilişkin Mardin Büyükşehir  Belediye Başkanlığının işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı tespit edildiğinden, bu işleme bağlı olarak uzman kadrosuna atanmasına ilişkin  işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır."   "TELAFİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR"   Kararda, dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar  verilmemesi halinde çalışma hayatının doğrudan etkilenecek olması nedeniyle işlemden önceki halin iadesi bakımından telafisi güç zararların doğabileceğine  yer verildi.   Kararda, "Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu  işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin  durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğ izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere  oy birliğiyle karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 15:38