banner339
banner313

Cerattepe için karar çıktı!

Artvin Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan "ÇED olumlu" raporunun iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Çevreciler, madene bölgenin biyolojik değerlerine zarar vereceği gerekçesiyle

Cerattepe için karar çıktı!
banner401
banner399

Artvin'in Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan "Çevresel etki değerlendirmesi olumlu" raporunun iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Rize İdare Mahkemesinde görülen davanın 19 Eylül 2016 tarihli duruşmasında, 750 kişinin müdahil olduğu dava yaklaşık 6 saat sürmüş, duruşmada davacı taraf, mahkemenin olağanüstü şartlar altında karar alamayacağını savunarak, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Rize İdare Mahkemesi 45 sayfalık mahkeme kararında "reddi hakim" talebini kabul etmedi. Kararda, talebin inandırıcılığı ve yeterli delil bulunmadığı, red talebinin davayı uzatmak için yapıldığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca reddi hakim talebi yerinde görülmeyerek, kabul edilmediği ifade edildi.

ÇED olumlu raporunun iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında açılan dava ile ilgili ise mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alarak, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet ormanlarında gerekli iznin alınması ile madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve dava konusu madencilik projesi için gerekli izinlerin alındığı tespit edilmiş, bir önceki karardaki eksiklikler giderilmiş, projenin devlet ormanı olan alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre milli park alanı ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda dahi gerekli izinler alınmak kaydıyla madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün iken, dava konusu madencilik projesinin milli park alanında yapılmadığı, milli park alanına 660 metre uzaklıkta olduğu, turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezinin ise kapsamında değil, yanında yer aldığı hususları dikkate alındığında, dava konusu projenin yapıldığı alanın mevzuat açısından yasaklı alanlar içerisinde yer almadığı da sabittir. 02.06.2015 tarihli 3882 sayılı 'ÇED olumlu' hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2016, 23:35
banner218