banner158
banner218

Çalışanın performans düşüklüğü haklı fesih nedeni midir?

Çalışanlar, iş yerlerindeki düşük performansları sebebiyle iş sözleşmelerinin işveren tarafından ne şekilde sonlandırılabileceğini merak ederken, tazminatlarını alma konusunu ilgilendiren bu feshin haklı mı geçerli mi olduğunu da öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

Çalışanın performans düşüklüğü haklı fesih nedeni midir?
banner216

İşveren performans düşüklüğünü gerekçe gösterip çalışanını işten çıkarabilir mi sorusunun cevap ararken, yapılacak feshin niteliği de çalışanlar tarafından merak ediliyor. İşte performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarma konusunda Yargıtay'ın kararı!

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ HAKLI FESİH YARATIR MI?

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2015/9-1598 Karar No. 2017/643 Karar Tarihi. 5.4.2017 kararında şöyle demektedir: “Dosya kapsamında yer alan ve iş sözleşmesinin feshine dayanak gösterilen tutanaklar performans düşüklüğüne dair olup, davalı işveren de savunmasında davacının çalışma verimini düşürmesi ve savunma vermekten imtina etmesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini açıklamış ,yine performans düşüklüğüne dair bir kısım belgeler sunmuştur. 4857 Sayılı Kanun'un “İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesi incelendiğinde; işçinin performans düşüklüğünün, düzenlenen haklı fesih nedenleri arasında yer almadığı açıktır. İş sözleşmesinin feshine neden olarak gösterilen “düşük performans gösterme” 4857 Sayılı İş Kanununun 18. maddesinde düzenlenen geçerli fesih nedenidir. Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte işyerinin normal işleyişini bozan, iş görme borcunun gerektirdiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen hallerden olup geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır.”

Buna göre çalışanın iş sözleşmesi performans düşüklüğü sebebiyle feshedilebilirken bu durum haklı fesih değil geçerli fesih şeklinde olabilmektedir. Yani bu şekilde işten çıkarılan çalışan kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilir.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 11:58