banner339
banner313

Aydın Valiliği açıkladı, sulama sezonu kararı belli oldu

Aydın’da 2022 sulama sezonu ile ilgili beklenen karar açıklanırken, karar kapsamında önümüzdeki sulama sezonunda arazilerin yarısına su verilecek.

Aydın Valiliği açıkladı, sulama sezonu kararı belli oldu
banner504

Yaşanan kuraklık sebebi ile geçtiğimiz sulama sezonunda 2 kat su alabilen çiftçiler, bu yıl ki sulama kararını merakla beklerken, Aydın Valiliği’nden beklenen karar çıktı. Adıgüzel, Kemer ve Çine Adnan Menderes barajlarından sulanan Nazilli, Bozdoğan, Akçay, Aydın, Koçarlı, ve Söke sulamalarında 2022 yılı sulama sezonunda uygulanacak olan havza planlaması hakkında Aydın Valiliğince alınan kararın ardından araziler 2 eşit parçaya bölünerek her yıl bir parçasına su verilmeyecek şekilde havza sulama planlaması yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Aydın ve Denizli illerinde bulunan Büyük Menderes Havzası’nda yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerden gelen talepler de dikkate alınarak DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılı sulama sezonunda uygulanmak üzere Kısıtlı Sulama Programı kapsamında 2 yıl süreli havza sulama planlaması çalışmaları başlatılmıştır. Barajlardaki mevcut doluluk oranı ve muhtemel gelebilecek akımlar göz önüne alınarak 2022 yılı sulama sezonunda tarımsal üretim anlamında hazırlıklı olmak amacıyla ön değerlendirme yapılmıştır. Yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde yukarıda bahsi geçen sulama sahalarında kalan arazilerin yüzde 50'lik kısmına su verilememe durumu ortaya çıkmıştır. Arazilerin su verilecek veya verilmeyecek kısımları mülkiyet durumu göz önüne alınarak belirlenecektir. Talep olması halinde aileye ait taşınmazların tamamı üzerinden değerlendirme yapılabilecektir. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sulama tesislerinin projeleri içerisinde kalan tüm arazilerin 2 eşit parçaya bölünerek her yıl bir parçasına su verilmeyecek şekilde havza sulama planlaması yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“İyileştirmeler yapılabilir”
Sulama alanlarındaki kuru tarım alanlarının da belirlenmesiyle ilgili detaylı çalışmaların DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinin belirtildiği açıklamanın devamında “2022 yılı için havzanın yarısına su verilecek olup, havzada ihtiyaç duyulan sulama suyu ihtiyacının karşılanması da daha kolay olacak ve bundan sonraki yıllarda yaşanması muhtemel su sıkıntıları da bu oranda önlenmiş olacaktır. 2022 yılı Şubat ayında durum tekrar gözden geçirilerek nihai karara bağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranı beklenenin üzerinde gerçekleşmesi halinde yüzde 50 kuru tarıma bırakma kararı, tamamen ortadan kalkabileceği gibi, kısmen iyileştirmeler yapılması da mümkün olabilecektir. 2022 yılı için Adıgüzel, Kemer ve Çine Barajı havzası sulama planlaması kapsamında belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Toplantıda önemli kararlar alındı”
Aydın genelindeki birçok üreticinin merakla beklediği toplantıda; “Bozdoğan, Akçay, Aydın, Menderes ve Söke sulama birlikleri kendi görev alanı içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan mükelleflere kısıtlı sulama yapılacağı bildirilecektir. Bu yerlerde kısıtlama sulama mahalli vasıtalar ile ilan ve tebliğ edilerek vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacak, sulama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Su verilecek olan havzanın yüzde 50'lik bölümü içerisinde kalan tüm ürünlere meyve bahçesi, tek ve çok yıllık bitkiler dahil en fazla tav suyu hariç 2 su verilecektir. Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50'lik bölümü içerisinde kalan daimi tesislere meyve bahçesi ve çok yıllık bitkiler dahil 2 su verilecektir. Sulama birlikleri görev alanı dışında kalan şebeke dışı arazilere, daimi tesisler hariç su verilmeyecektir. Su verilecek olan havzanın yüzde 50'lik bölümü içerisinde kalan arazilere ikinci ürün sulaması amacıyla su temini yapılmayacaktır. Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50'lik bölümünden sulama birliği tarafından beyanname alınmayacaktır. Ancak bu alanda su verilecek olan daimi tesislerden beyanname alınacaktır. Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50'lik bölümünde kaçak olarak su alan ve planlama dışı ekim yapan kişilere Aydın Valiliği ve Sulama Birliği tarafından gerekli idari ve cezai işlem uygulanacaktır. Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50 'lik bölümünde kaçak olarak su alan ve planlama dışı beyanname vermeden ekim yapan kişilere Sulama Birliği Yasası’nın 12. Maddesi gereğince Sulama Birlikleri tarafından aşağıdaki şekilde ceza uygulanacaktır. Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, bu fillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar idari para cezası verilir. Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına, izinsiz olarak suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, bu fillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar idari para cezası verilir. Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50 'lik bölümünde kuru tarım uygulaması yapılıp yapılmadığı, Sulama Birliği tarafından kontrol edilecek ve alınan kararlara uymayıp aykırı hareket edenler uyarılarak alınan kararlara uyulması sağlanacaktır. Sulama sahası içerisinde kuraklık nedeniyle 2022 yılı sulama sezonunda geçici olarak ruhsata tabi olmayan yeraltı kuyularının kullanımı uygun görülmüştür. Bu kuyulardan alınan suyun ücretlendirilmesi, Sulama Birlikleri Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri’nde yer alan ‘Sulama sahası içindeki mevcut diğer kuyuların suladığı sahalara, mevzuat dahilindeki mali ve cezai hususlarla ilgili haklar saklı kalmak kaydıyla, çiftçilerin enerji gideri dikkate alınarak sulamanın bulunduğu gruptaki su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si uygulanır. Bu sahalarda erken ödeme indiriminden başka bir indirim uygulaması yapılmaz’ ifadesi çerçevesinde yapılacaktır” kararları yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 10:06
banner218