banner274

10 Nisan Polis teşkilatı kuruluş günü ve polis haftası mesajları: Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü

10 Nisan Polis teşkilatı kuruluş günü ve polis haftası mesajları: Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü
banner296


175 yıl önce bugün yani 10 Nisan 1845'te günümüzün Türk Polis Teşkilatı'nın temelleri atıldı. Bu özel gün yani Polis Teşkilatı'nın kuruluş günü ve Polis Haftası için günün anlam ve önemini belirten polis haftası mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. İşte polisler ve polislik mesleği ile ilgili derlediğimiz sözler, 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluş günü mesajları, emniyet teşkilatının tarihi ile ilgili detaylar...

10 NİSAN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ve POLİS HAFTASI MESAJLARI

Halka hizmet için çalışan ve bu uğurda şehit olmuş emniyet mensuplarını saygı ile anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan fedakar polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutlar, şehitlerimize Allah’tan rahmet ve şehit yakınlarımıza baş sağlığı dilerim. Hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarının polis haftası kutlu olsun.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın kuruluş günü kutlu olsun.

Vatanımızda toplumsal düzeninin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi için canla başla çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın 175. Kuruluş Yıl dönümünü ve 10 Nisan polis gününü kutlarım.

Gece gündüz demeden 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin 10 Nisan kuruluş günü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

POLİS HAFTASI SÖZLERİ

Osmanlı Devleti'nde Polis: 1299-1453 Dönemi: Osman Bey Karahisarı ele geçirdiği zaman, Gündüz Alp'i Subaşı olarak tayin etmiştir. Gündüz Alp bugünkü anlamda ilk polis amiridir. Subaşılar kentin dirlik ve düzenini sağlamışlar ve savaş için gerekli olan askerleri disipline edip eğitmişlerdir.

1453-1826 Dönemi: Emniyet makamları; Sadrazam, Yeniçeri ağası, Falakacı, Cebecibaşı ve Cebeciler, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşılar, Kadı ve Böcekcibaşından oluşmaktadı. En büyük sorumlu olan Yeniçeri Ağası, suç işleyenleri Falakacılara dövdürmüş ve hapsettirmiştir.

Ayrıca Başkent'de sadrazamın, illerde de valilerin emrinde "Baştebdil" adı verilen İstihbarat Şefi çalışmıştır. Bu dönemde "Kadı"lar da polis görevi yapmaya devam etmiş, Sadrazam ve Yeniçeri Ağası'ndan sonra, Adli, İdari ve Yerel Yönetim işleri yanında, İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp Kadılıkları, polisiyle işleri, özellikle ahlak zabıtasına ait işlerin yürütülmesinde polis amiri olarak görev yapmışlardır.

Taşrada ise, Kapıkulu ve Eyalet Askerleri iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmuş, şehir ve kasabalarda Kollukçular, Yasakçılar, Bekçiler, Edirne Şehri ve çevresinde Bostancı Ocağı, Halep ve çevresinde Çöl Beyleri polis hizmeti görmüşlerdir.

1908 - 1920 Dönemi: İkinci Meşrutiyet ilanı ile 1908 yılında Fransız ve Alman Polis Teşkilatları esas alınarak Polis Teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 yılında çıkarılan "İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun" ile 31 Mart İsyanından sonra artık yaşaması imkânsız olan Zaptiye Nezareti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, İkinci Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu Nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, personelin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir.

Kurtuluş Savaşında Polis: Mondros Mütarekesi'nin yapıldığı 1918 tarihinden, Milli Polis Teşkilatının kurulduğu 24 Haziran 1920 tarihine kadar, bütün yurtta Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Haziran 1920 tarihinden, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul'da ve Osmanlı Devletine tabi olarak Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca İstanbul'da, diğeri ise, merkezi Ankara'da hızla genişlemiş olan bir bölgede, İstanbul hariç Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir.

24 Haziran 1920 de Milli Hükümetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuş, 1 genel müdür, 1 genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyrisefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik Teftiş Kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.
Ankara'da Milli Hükümetin Emniye-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920 de teşkilatlandırılmaya başlanmış, aynı yıl içinde A. Naci Bey, 1923 yılında Halit Bey Emniyet Genel Müdürü olarak görev almışlardır.
banner218
google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k