banner339

Germencik’te Yarılan Topraklar

 Yakın zamanda dünyamız su ve gıda krizi yaşayacaktır. Bu nedenle suyumuzu ve gıda ürünlerimizi en uygun şekilde kullanmalıyız. Yoksa gelecekte çok sıkıntı çekeceğiz.

 Son dönemde meteorolojik kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle ülkemizde, özellikle ilimizde kendini derinden hissettirmektedir.

 Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay içerisinde Germencik’in tarım arazilerinde ve yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak yarılmalarının nedenlerinin araştırılması için oluşturulan teknik heyet bir ön inceleme raporunu yayımladı. Teknik heyetinin çalışmalardan elde ettiği bilgiler ışığında yarılmanın kuraklığa bağlı su çekilmesinden kaynaklandığı ortaya konuldu.

 Arazi incelemeleri sırasında toprakta oluşan yarılmaların olduğu hatların incelendiği ve yarılma haricinde, oturma, bölgesel çökme gibi zemin deformasyonlarının varlığının araştırıldığı çalışmada 4.8 metrelik gözlem çukuru açıldı ve çeşitli derinliklerinden toprak numuneleri alındı. İncelemede, açılan gözlem çukurunun içerisinde yarık derinliğinin yaklaşık 70 cm olduğu ve daha derine ilerlemediği tespit edildi. Alınan örnekler üzerinde yapılan zemin mekaniği laboratuvar çalışmalarıyla zemin profilinin ince taneli ve kil bünye özelliğinde yayılım sunduğunu ortaya koydu. Diğer taraftan ince taneli zeminin kıvam parametreleri ortaya çıkarıldı.

 İncelemede, elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı.

 Raporda ayrıca incelenen arazi bölgesinde 1,3 m ve 4.80 m derinliklerden alınan örneklerin bütününün ciddi şişme ve dolayısıyla da büzülme problemleri oluşturabilecek zeminler olduğu görüldüğü belirtildi.

 Ön inceleme raporunda, elde edilen verilerin ışığında toprakta oluşan yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi.

 Yukarıdaki bilgiler ışığında son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye’de insanlığın ortak sorunu haline gelen susuzluğa karşı Aydın’ın Germencik Belediyesi tarafından “Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim” paneli düzenlendi. Alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde su israfı ile ilgili bir konuşmalar yapıldı. 

   Germencik Belediyesi tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen panele konuşmacı olarak, Ortadoğu Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konusunda uzman kişiler katıldı.

   Atatürk’ün; "Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur" sözünün rehber alındığı panelde, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Doç. Dr. Ali Bülbül ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Alim Murathan su ve suyun önemi ve kullanımının yanı sıra ilçe özelinde bazı bölgelerde oluşan çatlaklar hususunda açıklamalarda bulundular.

 Açıklamalarda oluşan çatlak ve yarıkların kuraklığa bağlı oluştuğu, ayrıca aşırı yeraltı su kullanımı bu olayı tetiklediği vurgulandı. Bölgede kırık hatlarının fazla olması bu olayda ayrı bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Bölgedeki çok sayıdaki jeotermal tesisin aşırı yeraltı suyu kullanımının bu tehlikeyi artırdığı, gerek kuyu açılması esnasında, gerekse sonraki uygulamalarda içme sularının kirletilmesi önemli sorunlar arasında gösterildi.

 Sonuç olarak, önümüzdeki süreçte iyi bir su politikası izlemezsek büyük sıkıntılar yaşayacağımız kesindir. Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgililerin bu sorunu ciddiyetle ele alması, tüm ilgililerin konu ile ilgili olarak çalışması gereklidir. Yoksa yandım gülüm keten helva.

 "Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır." (Thomas Fuller)

banner188