Genç girişimciler, ikinci vergi dilimine kadar olan kısım için 3 yıl vergi ödemeyecek. Bu yıl için tutar 150 bin lira.Bu her yıl artacak. Ayrıca gençlerden ilk yıl için sigorta primi alınmayacak.

150 BİN TL’LİK MUAFİYET

Gelir İdaresi Başkanlığı, genç girişimcilerin önünü açmak ve istihdama katkı sağlamak için ‘vergi ve sigorta prim teşviki’ rehberi yayınladı. Daha önce girişimci gençlerin ilk 3 yılki kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyordu. Yeni düzenleme ile artık elde edilecek kazançların ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. Buna göre, 2023 yılı için 150 bin liralık kazançlar vergiden istisna olacak. Vergi dilimleri her yıl artırıldığı için vergiden muaf tutulacak kazanç tutarı da bundan sonraki yıllarda otomatik olarak artmış olacak.

BAŞKA KAZANÇLARA DİKKAT!

Genç girişimcilere uygulanan kazanç istisnasından yararlanan kişinin kira, faiz, ücret gibi beyana tabi başka kazanç ve iratları olması durumunda bu kişiler sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları için teşvikten yararlanacak.

Örneğin, 2023 yılında 160 bin lira serbest meslek kazancı ve 80 bin lira kira geliri bulunan bir genç, gelirleri için verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancının 150 bin liralık kısmı için istisnadan yararlanacak. Kişinin bu yıl kira geliri 160 bin lira, serbest meslek kazancı 80 bin lira olursa, sadece 80 bin lira vergiden istisna olacak.

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişimciler, öncelikle bağlı bulundukları vergi dairesinden ‘Genç girişimcilerde kazanç istisnası’ belgesi alacaklar. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüklerine vererek prim teşvikinden yararlanabilecekler.

 EŞ VE ÇOCUKLAR DEVRALSA BİLE GEÇERLİ

Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması halinde ise teşvikten yararlanmak mümkün oluyor. Örneğin; Mayıs 2017 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellef Ahmet Bey, 28 Temmuz 2023 tarihinde vefat etmiş olup 22 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmış olsun. Mükellefin oğlu diğer şartları taşıyorsa 2023, 2024 ve 2025 yılları için teşviklerden tam olarak yararlanacak.

Girişimcinin birden fazla ticari, zirai veya mesleki faaliyet kazancı elde etmesi durumunda, teşvik, beyan edilen gelirlerin toplamına uygulanacak. Örneğin, 20 Şubat 2023 tarihinde mimarlık, 21 Temmuz 2023’te de inşaat faaliyetine başlayan bir genç girişimci inşaattan 500 bin, mimarlıktan 200 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Bu kişinin kazançlarının 150 bin liralık kısmı vergiden istisna tutulacak, kalan kısmı vergiye tabi olacak.

SİGORTADAKİ MUAFİYETLER

Vergi teşvikinden yararlanma hakkı bulunan genç girişimcilerin Bağkur (4B) kapsamındaki sigorta primleri bir yıl süreyle Hazine’ce karşılanıyor. Bir yıllık süre, faaliyete başladığı tarihten itibaren başlıyor. Vergi teşvikindeki koşulların tamamı prim teşvikinde de aranıyor. Genç girişimcilerin primlerinin asgari ücrete karşılık gelen kısmı da Hazine’ce karşılanıyor.

Girişimci prime esas kazancını sadece bu tutarla sınırlı gösterirse bir yıl süreyle başka prim ödemeyecek. Asgari ücret üzerinden aylık 4 bin 628 TL tutarındaki prim Hazine’ce karşılanacak.