• BIST 108.162
 • Altın 151,204
 • Dolar 3,6561
 • Euro 4,3295

  Federal düzene sürüklüyorlar

  22.04.2008 12:45
  MHP lideri Bahçeli ülkede kardeşlik duygularının zedelendiğini savundu
  Federal düzene sürüklüyorlar
  Federal düzene sürüklüyorlar Federal düzene sürüklüyorlar Federal düzene sürüklüyorlar

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de
  gelinen noktanın, cumhuriyetin kuruluşu ile elde edilen kazanımlarla,
  devlet ve millet hayatının temelini oluşturan kurucu ilkelerin bir yol
  ayrımına sürüklendiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu karanlık
  gidişe dur denilemez ve bir son verilemezse, ülkemiz önce iki dilli ve
  iki ortaklı, gelişmelere göre çok dilli ve çok ortaklı bir federal
  devlet yapılanmasına doğru hızla sürüklenmektedir" dedi.

  Partisinin grup toplantısındaki konuşmasına, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
  Bayramını kutlayarak başlayan Bahçeli, 88 yıl önce,
  23 Nisan 1920 tarihinde bir Cuma günü, Ankara'ya ulaşabilmiş vekillerin
  katılımıyla Ulus'taki eski taş binada başlayan ilk toplantının, milletin
  makus talihinin mutlaka döneceğini müjdeleyen bir iradenin eseri
  olduğunu ifade etti.

  En yaşlı üye olması sıfatı ile Başkanlık Kürsüsü'ne çıkan Sinop
  Milletvekili Şerif Bey'in yaptığı açılış konuşmasının, yabancı kuvvetler
  tarafından işgal edilen İstanbul'un, devletin bağımsızlığını ve milletin
  hürriyetini korumaktan düştüğü aczi ve teslimiyeti vurgulaması açısından
  önemli ve tarihi olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, Büyük
  Millet Meclisinin, başkan seçilen Atatürk'ün imzası ile bir bildiri
  yayınlayarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini öne çıkardığını ve
  dönemin işgalcilerine karşı mücadeleye çağırdığını vurguladı.

  Bahçeli, "Ne mutlu ki bu çağrı, yılların tahribatı ile atıl ve
  hareketsiz duran aziz millet vicdanında cevap bulmuştur. Başta Atatürk
  olmak üzere kurucu kahramanların, Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki
  sevk ve idaresi ile ülkemiz, Cumhuriyetle sonuçlanacak ihtişamlı
  başarıyı yakalamıştır" diye konuştu.

  -"İHMAL VE GAFLETLE GEÇEN SENELER..."-

  MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de geride kalan inişli çıkışlı bir
  asra yakın zamandan sonra, ihmal ve gafletle geçen senelerin birikmiş
  sorunlarının yeniden baş gösterdiğini dile getirerek, şöyle dedi:
  "Milletimiz bugün, beka düzeyindeki tehditlerle dolu bir süreci ve
  devletimiz ise kurucu hassasiyetlerin sarsıntısını bütün şiddetiyle
  yaşamaktadır. Türkiye'miz bu çalkantılar neticesinde, kudretli,
  kaynaşmış, huzurlu, gelişmiş ve geleceğinden emin bir lider ülke olma
  hedefinden giderek uzaklaşmaktadır. Küresel güçlerce yazılan
  senaryoların acımasızca sahnelendiği yakın coğrafyamızda yıkıcı etkiler
  altına giren ülkemiz ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Dışa bağımlılığın
  giderek arttığı, halkının çaresizlik içinde yoksullukla, yolsuzlukla
  boğuştuğu, milli kardeşlik duygularının sarsıldığı bir dönemin bütün
  tahribatı, hayatın her alanında hissedilmektedir. Gecikilmesi halinde,
  kapanması mümkün olmayan derin yaraların açılacağı, milli birlik ve
  bütünlüğümüzün onarılamayacak kadar zedeleneceği bu çok tehlikeli süreç,
  Türkiye'nin önüne adım adım ve sinsice konulmuştur. Karşımızdaki gerçek;
  basit, kısır ve günlük siyasi çekişmelerle geçiştirilemeyecek kadar
  ciddi, devlet ve millet hayatımızın devamını etkileyecek kadar önemli
  boyutlara ulaşmıştır. Türkiye'nin bölünmesi, Türk milletinin kardeş
  kavgalarına sürüklenmesi gibi çok ağır bir yıkımla sonuçlanabilecek
  gelişmeler, maalesef Milli Mücadele dönemimizin kaygı ve tehditleri ile
  stratejik benzerlikler göstermeye başlamıştır."

  -"KARDEŞLİK DUYGUSU ZEDELENDİ..."-

  MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin, dört bir yandan yabancı sermaye
  çevreleri ve onların yerli acente ve işbirlikçileriyle kuşatılmak
  istendiğini, Türk milletini ayakta tutan yapı taşı olan birlik ve
  beraberliğin tahrip edildiğini ve kardeşlik duygularının zedelendiğini
  savundu.

  Tarihi şerefle dolu Türk milletinin, kanlı önyargılardan beslenen,
  "Soykırım" yalanıyla mahkum edilmek istendiğine dikkati çeken Bahçeli,
  "Milletimizi binlerce yıldır ayakta tutan temel manevi yapı, gelenek,
  aile, ahlak ve inanç gibi değerlerimiz, eğitimsizlik ve istismarın yanı
  sıra ağır yoksulluğun vicdanlardaki tahribatı ile giderek
  yozlaşmaktadır" dedi.

  Devlet Bahçeli, can ve mal güvenliğini yakından etkileyen, emniyet ve
  asayiş sorunlarının, milli varlığı tehdit edecek boyutlara ulaştığını
  öne sürerek, milli kültür ve güzel Türkçe'nin, küresel ilişki ve
  etkileşimin neden olduğu tahribata ilave olarak, bu kavramlara
  gösterilmeyen özen ile milli bağların kopma noktasına geldiğini kaydetti.

  -"SADIK HİZMETKARLAR..."-

  Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan dönüşümün sosyal, ekonomik, psikolojik
  ve siyasal şartlarının, bu talepleri bir talimat gibi algılayan sadık
  hizmetkarları ve ilkesiz siyaset tüccarları tarafından kayıp yıllar
  içerisinde adım adım olgunlaştırıldığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam
  etti:
  "Milletçe yaşamaya başladığımız buhranın kaçınılmaz sonucu; mali
  yapımızda ve milli sermayemizde güçsüzlük ve yabancılaşma; ekonomik
  yapımızda taviz ve teslimiyet, sosyal yapımızda güvensizlik ve kargaşa,
  siyasi yapımızda ilkesizlik ve istismar, milli kimlikte çözülme ve
  ayrışma, ahlaki bünyemizde çürüme ve yozlaşma, uluslararası ilişkilerde
  ise şantaj ve dayatma olarak bütün şiddetiyle karşımızdadır. Bu gelişme
  Sevr'e boyun eğen, Mondros'u imzalayan son Osmanlı hükümetlerinin
  girdiği sarmalla benzerlikler göstermektedir. Türkiye yaklaşık bir asır
  sonra, yine uluslararası iktisadi mahkumiyetin neden olduğu bir
  stratejik denklemin içine hapsolmuştur. Gelinen nokta, Cumhuriyetin
  kuruluşu ile elde edilen kazanımlarla, devlet ve millet hayatımızın
  temelini oluşturan kurucu ilkelerin bir yol ayrımına sürüklendiğini
  ortaya koymaktadır. Bu karanlık gidişe dur denilemez ve bir son
  verilemez ise ülkemiz önce iki dilli ve iki ortaklı, gelişmelere göre
  çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına doğru hızla
  sürüklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkımı anlamına gelecek bu
  sözde formüller, maalesef artık bazı çevrelerce makul bulunmaya, girilen
  çıkmaz sokaktan bir kurtuluşun reçetesi olarak dillendirilmeye
  başlanmıştır."

  -"YIKICI VE BÖLÜCÜ TALEPLER"-

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işin üzücü ve hayret uyandırıcı
  yanının, bir türlü durdurulamayan terörün vesayetinde bulunan yıkıcı ve
  bölücü taleplerin, kendilerini aydın ilan eden çevrelerce,
  çağdaşlaşmanın ve Avrupalı olmanın bir gereği olarak algılanması ve bu
  dayatmaların bilimsel ve akademik gelişme şeklinde sunulmaya çalışılması
  olduğunu bildirdi.

  Bu mihrakların, çağın vazgeçilmez bir gerçeği olan, "Demokrasi,
  özgürlükler, insan hakları" gibi sihirli sözcükleri basamak yaparak,
  sözde gelişmiş toplum projelerinin kılıfını hazırlamakta mahir hale
  geldiklerini ifade eden Bahçeli, "Yerli ve yabancı mekanizmaların
  yardım ve kontrolünde, topluma ustaca dayatılan 'Demokratikleşme, çok
  kültürlülük, alt kimliklerin siyasallaşması, ana dilde eğitim,
  bölücülüğe ve teröre af, yerel yönetimlere özerklik' gibi yıkım
  projelerinin ilerleme kaydetmesi durumunda, bu badireden ne
  cumhuriyetimizin ne de milletimizin bütünlük içinde ve salimen çıkması
  mümkün görülmemektedir" dedi.

  MHP Lideri Bahçeli, süreci okuyamayan veya okumak istemeyen odakların,
  hadiselerin akışına olumsuz etkileri ve tahribatlarının bütün hızıyla
  devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin yıkılış
  şartlarına ve şablonuna kadar götürmesi kaçınılmaz olan bu sürecin,
  herkes tarafından mutlaka iyi analiz edilmesi, devletimizin ve
  milletimizin geleceği açısından hayati derecede önemli olacağını ifade
  etti.

  -KİMLİK ARAYIŞLARI-

  "Türk Milleti" tanımını kapsayıcı ve yeterli bulmayıp, iç ve dış etki
  ve baskılarla, başka kimlik arayışlarının artış göstermesinin ve bunun
  da önümüzdeki dönemde özellikle anayasa hazırlığındaki siyasal iktidar
  tarafından hukuki ve siyasi bir karşılığa oturtulmasının, "Türkiye'nin
  yıkım sürecinin başlaması" anlamına geleceğini belirten Bahçeli,
  konuşmasını şöyle sürdürdü:

  "Bilinmelidir ki 'Türk Milleti'nin alt kimliklere doğru dönüş
  göstereceği bu vahim süreçte, Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği
  ulus-devleti ve üniter yapıyı korumak ve yönetmek, bu şartlar altında
  tamamen imkansız hale gelecektir. Buradan, önce bir Türk milliyetçisi,
  sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu ve nihayet Genel
  Başkanı olarak aziz milletimizi aydınlatmayı bir milli sorumluluk ve
  vatan görevi telakki ediyorum. Biliniz ki gözardı edilemeyecek, basit
  tedbirlerle geçiştirilemeyecek, masum talepler olarak küçümsenmeyecek
  derecede önemli olan, karşımızdaki bu ağır tehdit; Türkiye
  Cumhuriyeti'nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede
  yakından etkileyecek düzeyde bir beka sorunudur.

  Milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve milli kimliğini aşındırarak,
  milletleşmeyi alt kimliklere; ulus-devleti ise çok kimlikli ve çok dilli
  bir yapıya dönüştürecek olan sosyolojik parçalanma sorunudur.

  Türkiye'nin kendi coğrafyası ve insanların kendi başkentinden yönetemez
  hale geleceği ve hükümranlık gücünü kaybedeceği, devlet yapısına yönelik
  bir tehdit olarak stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur.

  Türkiye'nin ayrışma dinamiklerinin etkisini tırmandırması ve etnik
  bölücülüğün siyasallaşması halinde yaşanabilecek çatışma ortamı
  nedeniyle, birliğimize de tehdit teşkil eden bir milli güvenlik ve
  asayiş sorunudur. Türkiye'nin karşısındaki tehlikenin ana hatları özetle
  budur. Bu itibarla, Türkiye, 1910'lu yıllara eşdeğer bir ateş
  çemberinden geçerken, yüreğinde vatan sevgisi, millete mensubiyet ve
  Cumhuriyet kaygısı olan hiç kimsenin bu gelişmelere kayıtsız kalması
  düşünülemez ve asla kabul edilemez."

  AA

  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim