Bilim insanları, erken emekliliğin de avantajları kadar dezavantajları olduğu görüşünde. ABD'deki Binghamton Üniversitesi'nde yapılan araştırma, erken emekliliğin yaşlılarda bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini gösterdi.

Erken emekli olan bireylerinlerini "keskin tutmanın" yolunu bulması gerektiğini düşündürüyor.  Journal of Economic Behavior & Organization adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma,

Çinlilerden oluşan geniş bir grup üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, farklı emeklilik planına sahip bu kişilerde hafıza ve bilişsel yetenekleri test etti. Ekibin asıl amacı ise Çin'in yaşlı nüfusundaki yoksulluğu azaltmayı amaçlayan yeni emeklilik planını incelemekti.

Ülkede yaşlı nüfusun hızla artması, özellikle kırsal kesimlerde geleneksel ailelerin onlara bakamamasına neden olmuştu. Bunun sonucunda yaşlılar hastalık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalmıştı.

 Çin yönetimi bunun önüne geçmek için 10 yıl önce ülkenin özellikle kırsal kesimlerinde yaşayanlar için resmi bir emeklilik programı başlatmıştı. Ulusal Kırsal Emeklilik Programı adı verilen plan, işçilerin istihdam süresine bakılmaksızın 60 yaşından itibaren emekli olmasını sağlamıştı. Planın uygulanması için de birçok kişinin yasa yürürlüğe girmeden önce emekliye ayrılması gerekmişti.

Araştırmacıların bulgularına göre bu plan kapsamında emekli olan kişilerin hafıza ve diğer yeteneklerinde  yaklaşık 4 yıl içinde gerileme gözlemlendi. Hesaplamalar, bu gerilemenin tahminen yüzde 1,7 civarında olduğunu gösterdi.

nın ortak yazarı Plamen Nikolov, "NRPS'yi uygulayan bölgelerdeki bireyler, bu planın sunulmadığı bölgelerde yaşayan bireylere göre bilişsel testlerde önemli ölçüde daha düşük puan alıyor" dedi.

Öte yandan bu araştırma, yaşlı nüfuslarda yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabalara karşı çıkmıyor. Araştırmacılar, yoksullukla ilişkili sağlık risklerinin olası herhangi bir bilişsel gerilemeden çok daha ağır bastığını vurguluyor.

Ekibe göre bulgular, erken emekliye ayrılan kişilerin yaşlılıkta bilişsel gerileme yaşamaması için gönüllülüğü ve sosyal katılımı teşvik eden sağlık planlarına yönelik ihtiyacı vurguluyor.