Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aydın'da "Alevi ailenin kapısına kırmızı çarpı" eylemi oyun çıktı Aydın'da "Alevi ailenin kapısına kırmızı çarpı" eylemi oyun çıktı
 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışanlara yönelik nakit yemek ücretlerinin vergi istisnasına tabi olacağını, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da çalışanlara verilen doğalgaz/elektrik desteklerine de gelir vergisi istisnası uygulanacağını bildirdi.

Elitaş’ın verdiği bilgilere göre, işletme başına verilebilecek Ar-Ge desteği 2.5 milyon liraya çıkarılacak. Yurt dışındaki projelerde çalıştırılan Türk işçilerine yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden muaf olacak.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK

KYK’dan öğrenim kredisi almış ve ödeme dönemi gelmiş öğrencilerden, bugüne kadar enflasyona endekslenerek getirilen borçlarından ana para dışında tahsilat yapılmayacak. Bundan sonraki süreçte de öğrenciler KYK kredileri için mezun olduktan 2 yıl sonrasına kadar faiz ödemeyecekler. 2 yılın sonunda ise yıllık yüzde 10’u geçmemek üzere faiz uygulanacak.

Abonelerin, telekom, GSM, doğalgaz, elektrik, su borçları ile vatandaşların birbirleri arasındaki 2 bin liraya kadar olan borçlara ilişkin açılmış olan icra dosyaları kapatılacak. Bu şekilde alacağından vaz geçmiş olanlar, ilgili tutar kadar devlete olan yükümlülükleriyle mahsuplaşacaklar.

Devlet okullarında öğrenim göre tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret verilecek. SGK taşınmazlarının elektronik ortamda ihaleyle satışını öngören sistem hayata geçirilecek.

Varlık yönetim şirketlerinde bulunan 2500 liranın altındaki borçlar da silinecek. Maliye Bakanlığı bu değeri 5 bin liraya kadar çıkarabilecek.

Teklif ile kur korumalı mevduat sistemi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni bir Cumhurbaşkanı kararına ihtiyaç olmadan uzayacak.

GECİKMİŞ BORCUNU ÖDEYEN KARA LİSTEDEN ÇIKARILACAK

Öte yandan teklifin 27’nci maddesi ile anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olup, kullandığı kredilerin anapara ve faizine ilişkin ödemeleri aksatanlara, karşılıksız çek/senet ile ödenmemiş kredi kartı borcu bulunanlardan, borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin, Bankalar Birliği Risk Merkezindeki kayıtları silinecek. Yanı sıra borçlarını yapılandıranlar da bu imkanlardan yararlanabilecekler. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar için, kredilerin yeniden yapılandırılması ve yeni kredi kullandırılması işlemlerine yönelik hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.