banner339
banner274

Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik

Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik
banner401
banner399


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kısmi işletme izni belgesi almış mevcut tersane, tekne imal yeri ve çekek yerlerinin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi 31 Aralık
2020'ye kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam edecek olan tesislere yönetmeliğin ilgili düzenlemesi kapsamında işlem uygulanacak.

Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13 Şubat 2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerini 31 Aralık'a kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne ibraz edecek.

Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış mevcut tesislerde deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin sorumluluğunda olacak.

Ayrıca, deniz cephesi 50 metreden az olan ancak İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre kara alanı ve denizdeki fiziksel şartları uygun bulunan tekne imal yerlerinde 150 metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım işlemleri, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesinde belirtilmek şartıyla yapılabilecek.
banner218