banner83

Sayıştay'dan '36 milyon lirayı ne yaptınız?' sorusu

Sayıştay'dan Hacettepe Üniversitesi'ne 36 milyon liralık 'ağır' soru. Hacettepe Üniversitesi'nin 2013 yılı hesaplarını denetleyen Sayıştay, sene başında 503 milyon 622 bin liralık gider öngören üniversite yönetimine, yıl sonu itibariyle ortaya çıkan 539 m

Sayıştay'dan '36 milyon lirayı ne yaptınız?' sorusu
banner94
banner26

Sayıştay Raporunda, Hacettepe Üniversitesi için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri toplamının 503 bin 622 lira olduğu anımsatıldı. Ancak yıl sonu itibariyle giderler toplamının 539 bin 603 lira; bütçe gelirleri  toplamının ise 529 bin 783 lira olarak gerçekleştiği belirtildi.  Hazırlanan raporda, 28 bulgu tespit edildi.

ÖDENEK ÜSTÜ HARCAYAMAZSIN!

Raporun en sert, başlıklarından birini 'Ödenek Üstü Harcama Yapılması" başlıklı bölüm oluşturdu.
"Ödenek Üstü Harcama Yapılması" başlıklı 21. bulguda, yöneticilere öncelikle 5018 Sayılı Kanun anımsatıldı.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı amaçladığı vurgulandı. Bu bağlamda ödenek üstü harcama yapılmasını önlemek için harcama yetkililerine 'yaptırım' dahi getirildiğine dikkat çekildi.

Ödenek üstü harcama yapılması durumunda yetkililere, aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katına kadar para cezası verilmesine hükmettiği anımsatıldı.

Bu vurguların ardından "Hacettepe Üniversitesi 2013 yılı geçici mizanı ve ödenek üstü kontrol raporu incelendiğinde 36.813.450,76 TL ödenek üstü harcama yapıldığı görülmüştür. Ödenek üstü kontrol raporunun ayrıntısına bakıldığında, ödenek üstü harcamanın 917.078,76 TL'sinin Personel Gideri için; geriye kalan 35.896.372 TL'sinin de Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri için yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ödenek üstü harcama yapılmaması hususu, özellikle bütçe disiplini açısından 5018 Sayılı Kanunun önemle üzerinde durduğu hususlardan biri olup, ödenek üstü harcamada bulunulması anılan kanunun amacına uygun düşmemektedir" denildi.

İHALE YASASINA DA AYKIRI

Maliye Bakanlığı yetkilileri, ödenek üstü harcamanın, ihalesiz gerçekleştirilen iş anlamına geleceğini belirterek, bunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na da aykırı olduğunu belirttiler. Yetkililer, Kamu İhale Yasası 5.maddesinin 'ödeneği olmayan hiç bir iş için ihale yapılamaz' hükmünü anımsatan yetkililer, bu harcamaları yapan görevlilerin hakkında soruşturma açılması gerektiğine dikkat çektiler.
Üniversite bütçelerinin yürütülmesinde birinci derece sorumluluk YÖK ve Maliye Bakanlığı'na ait bulunuyor.

 DEPOLARDA NE VAR NE YOK BELLİ DEĞİL!

Sayıştay raporunda dikkat çeken bir diğer başlık, depo ve ambarlara ilişkin 19.tespit oldu. Üniversitenin birçok biriminde yıl sonu depo ve ambar sayımlarının fiilen yapılmadığı vurgulandı. Sayım kurulunca fiili sayım yapılarak eksik ve fazlalıkların tespit edilmesi gerektiği üzerinde durulan raporda, bunun yerine sayımın kaydi değer üzerinden yapılması eleştirildi.

Sayıştay raporu sonrası, üniversite yönetiminin yapılan tespitlere ilişkin cevap hazırlığında olduğu öğrenildi.

2012 BÜTÇESİ DE DAVALIK

Hacettepe Üniversitesi'nin 2012 yılı hesaplarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporunda da, merkezi bütçeden eğitim-öğretime harcanması için gönderilen 60 milyon liralık payın usulsüz olarak döner sermaye bütçesine aktarıldığı tespiti yapılmıştı. Üniversite yönetiminin yaptığı savunmaya karşın, bu aktarıma ilişkin yargılamanın Sayıştay'da devam ettiği bildirildi.

"HIZLI GİTTİK"

Sayıştay'ın 2013 yılı denetimine ilişkin raporu üzerine Üniversite Rektörü Prof.Dr. Murat Tuncer, "Üniversitelerde bütçe dışı harcamalar olabiliyor. Bazı konularda hızlı gittik. Ek ödeneğimiz olduğu için problem yok. Hukuk Fakültesi yeni binayı 3 yılda bitirmeyi öngörmüştük ama 1 yılda bitirdik. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 8 yeni derslik yaptık. Çünkü orada kontenjan 75'ten 275'e çıktı. Hukuk Fakültesi kontenjanı da 80'di, 200'e çıktı. Kontenjanlarımız son 5 yılda yüzde 30 artışa karşın, fiziki mekanlarda buna uygun genişlemeler olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bunun üzerine çok sayıda bina yatırımı yaptık" dedi.

"160 MİLYON EK GELİR"

Tuncer, ayrıca cari giderlerde devlet ödeneğinin 5 ila 6 milyon lira eksik kaldığını belirterek, bundan Maliye Bakanlığı'nın da Kalkınma Bakanlığı'nın da haberi olduğunu söyledi. Bu farkın elektrik, doğalgaz, su tüketiminin eksik hesaplanmasından kaynaklandığını anlatan Tuncer, "Tüm bunlar için 25 milyon lira harcamak gerekirken, bütçeye 19-20 milyon lira yazılmış. Bakanlıkların da haberi var. Zaten 160 milyon liralık ek gelirimiz olacak" diye konuştu.

Tuncer, TOKİ ile sözleşme imzaladıklarını ve Alacaatlı'daki arsa tahsisinin devri karşılığı 2-3 yıl içinde 160 milyon liralık gelir beklediklerini anlattı. Bu arsaya TOKİ'nin toplu konut, sosyal tesis ve sağlık merkezi yaptığını belirten Tuncer, Sayıştay Raporunda yapılan tespitlerle ilgili yönetim olarak cevap hazırladıklarını söyledi. Raporda gündeme getirilen eksikliklerin, uzun yıllardır devam eden eksiklikler olduğunu, kendilerinin bunları düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2014, 16:40

banner102