banner339
banner274

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bekçi alımında yeni değişiklik

Resmi Gazete'de Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları ve alımları değişti. İşte yeni karar...

banner362
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bekçi alımında yeni değişiklik
banner354


İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:   "YÖNETMELİK   İçişleri Bakanlığından:   ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI   YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA   DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 - 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.   "g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"   MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   "MADDE 6 - (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir."   MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   "Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması   MADDE 8 - (1) Adaylar;   a) T.C. kimlik numarasını,   b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,   c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,   ç) Mezuniyet bilgisini,   d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,   e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,   f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,   içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.   (2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.   (3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.   (4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."   MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 07:25
banner218

banner344

banner343

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k