banner339
banner313

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Mayıs

Barış yasası geçtiğimiz sene mayıs ayında çıkmış ve son müracaat tarihi de normalde 30 Kasım 2018 tarihiydi. 405 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla süre 6 ay daha uzatılmıştı. Uzatılan süre iki gün sonra doluyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Mayıs
banner504

Hürriyet gazetesinden Ahmet Karabıyık Varlık barışı ile ilgili merak edilenleri yazdı. İşte Karabıyık'ın o yazısı...

Başvuranların; varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi ödemesi gerekiyor. Ödeme için 1 Temmuz 2019’a kadar süre var.

Yurtdışı varlıklar da, yurt içi varlıklar da barıştan yararlanabiliyor.

Varlık Barışı ile bir yandan ‘kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken’ diğer yandan ‘varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi de’ sağlanıyor.

7143 sayılı kanunla ayrıntıları belirlenen Varlık Barışı’nın kritik noktalarını da hatırlayalım...

Varlık Türleri: Varlık Barışı kapsamında; yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ülkeye getirilebiliyor. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilen söz konusu varlıkları gerçek ve tüzel kişiler serbestçe tasarruf edebilecekler.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi yeterli görülüyor.


Yurtiçinde; (yurtdışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor.

Başvuruda bulunanlar için; varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu da bulunmuyor. Belirtilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli görülüyor.

Başvuru Şekli: Yurt dışı varlıklar için Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurt içi varlıkların ise vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyor.

İncelenmeme Güvencesi: Varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor... İncelenmeme güvencesi yasada; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak’ ‘vergi tarhiyatı yapılmayacak’ şeklinde belirtiliyor...

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

Varlıkların Değer Tespiti: Altın ve taşınmazlar rayiç bedeliyle, döviz Merkez Bankası döviz alış kuruyla değerleniyor. Hisse senetleri ve tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları; varsa borsa rayici, borsa rayici yoksa rayiç bedeli, bu da tespit edilemiyorsa alış bedeliyle değerleniyor. Alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle dikkate alınıyor. Yatırım fonu katılma belgeleri ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla değerlenerek varlıkların bildirim-beyan değerleri tespit ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 15:29
banner218