banner339
banner274

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Ödemenin kimlere yapılacağı

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde değişiklik
banner401
banner427


Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te Aydınpost'a abone olun

Aydınpost'a Google News'te abone olun

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe göre Ödemenin yapılacağı kişi tespitinde, tüzel kişiler için noterce onaylı imza sirküsü şartı kaldırılmıştır.

29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "noterce onaylı imza sirküleri ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Değişiklik yapılan madde şu şekildedir:

Madde 8 -Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.
Ödemenin yapılacağı kişiaşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
a)Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklıadına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği.
b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)T.C. kimlik numaraları; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı.
c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı.
d) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı.
e) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname.

banner218