banner4

Kurul her ay toplanacak

Kurul her ay toplanacak
banner26


MERKEZ Bankası (MB) dün 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikası metnini yayımladı. Geçmiş yıllarda her ay PPK toplantısı yapılıyordu. 18 Ocak 2017 tarihli 6770 sayılı yasa ile PPK toplantısının yılda en az sekiz defa yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 2017 sekiz PPK toplantısı yapılması uygulaması başlandı. 2018 yılında da sekiz toplantı uygulamasına devam kararı alındı. Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 23 Mayıs 2018 tarihinde PPK olağanüstü toplanmıştı. Uygulama bu yıl da devam etti. Merkez Bankası dün açıkladığı 2020 yılı para ve kur politikası ile uygulamadan vazgeçti. Gelecek yılın ilk PPK toplantısı 16 Ocakta yapılacak. Daha sonra sırayla 19 Şubat, 19 Mart, 22 Nisan, 21 Mayıs, 25 Haziran, 23 Temmuz, 20 Ağustos, 24 Eylül, 22 Ekim, 19 Kasım ve 24 Aralık’ta PPK yapılacak. Yılın enflasyon raporları ise 30 Ocak, 30 Nisan, 29 Temmuz ve 28 Ekim tarihlerinde açıklanacak.

VERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Para ve kur politikası metninde, MB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilerek, “MB, fiyat istikrarı açısından tamamlayıcı bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam ederken, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edecektir” denildi. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edileceği kaydedilerek, uygulanan kur rejiminde döviz kurunun bir politika aracı olarak kullanılmadığı dile getirildi.

Metinde, son dönemde enflasyon dinamiklerinde önemli bir iyileşme kaydedilmekle birlikte, Türkiye’de enflasyon oranının akran ülkelere kıyasla halen yüksek seyrettiğine dikkat çekilerek, “Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin ve uzun vadeli faizlerin gerilemesi açısından büyük önem taşımaktadır. MB’nin amacı enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında da nihai hedef olan yüzde 5’e düşürmektir” denildi. Metinde, “Enflasyonla mücadelede toplumsal mutabakat ve ortak bir çabanın önemi büyüktür. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve toplumsal refaha önemli katkıda bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.

Fiyat istikrarına ulaşılabilmesi ve ekonominin dengeli, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesi için maliye politikasında da disiplinin devamlılığının esas olduğunun vurgulandığı metinde, şunlara dikkat çekildi:

“Mali disiplinin sürdürülmesi Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı duyarlılığını azaltan temel unsurlardan biri olmuştur. Küresel belirsizliklerin yüksek olduğu mevcut konjonktürde, bu kazanımların korunarak daha da ileriye götürülmesi önem taşımaktadır. Yasası gereği fiyat istikrarına odaklanmış bir merkez bankası, bütçe ve maliye politikası gelişmelerini yakından takip etmek ve gerektiğinde bu politikaların enflasyon üzerindeki yansımalarına tepki vermek durumundadır. Dolayısıyla, maliye politikasına ilişkin gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri bakımından önümüzdeki dönemde de yakından takip edilmeye devam edecektir.”

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINA DEVAM

MERKEZ Bankası’nın yayımladığı metinde zorunlu karşılıklara değinilerek, “2020 yılında zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devam edecektir” denildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

MB’nin, geçmişte olduğu gibi 2020 yılında da döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam edeceğinin kaydedildiği metinde, “MB 2020 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecek” ifadesine yer verildi. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine ve BIST Swap Piyasasında MB taraflı işlemlere 2020 yılında da devam edilebileceği belirtilerek, “Ayrıca, piyasa koşullarına göre ihtiyaç duyulması durumunda; Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap İhaleleri de gerçekleştirilebilecektir. Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ihtiyaç duyulması halinde tekrar düzenlenebilecektir” denildi.