banner158

Kamu taşınmazlarının turizmde kullanım bedeli TÜFE'ye göre belirlenecek

Turizm yatırımlarına tahsis edilen kamu taşınmazlarının kullanım bedelinin hesaplanması Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre yapılacak.

Kamu taşınmazlarının turizmde kullanım bedeli TÜFE'ye göre belirlenecek
banner152

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kesin tahsisi yapılan taşınmazların ilk yıldan sonraki müteakip yıllar için kullanım bedellerinin hesaplanmasında, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan TÜFE oranı dikkate alınacak.

Eski yönetmelikte hesaplamalar için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen artış oranı kullanılıyordu.

Mevcut sözleşmelerdeki bedel artışı

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına kesin tahsis yapılan yatırımcı veya işletmecilerin müteakip yıllar için kullanım bedelleri sözleşmeleri yenilenmeyecek. Bedeller, bu yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda artırılarak tespit ve tahsil edilecek. 1 Ağustos 2018'den itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kullanım bedellerinin 1 Ocak 2019'a kadar olan döneme isabet eden kısmı, mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak. Fazlaya ilişkin tutar söz konusu olursa sözleşmeden doğan veya doğacak diğer ödemelerden mahsup edilecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlendi.

 

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 10:33