banner339
banner313

İthalatta haksız rekabete karşı soruşturma

İthalatta haksız rekabete karşı soruşturma
banner401
banner399


Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli söz konusu malzemenin ithalatında ilgili tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynı tebliğ kapsamında daha düşük oranda dampinge karşı önleme tabi olan Malezya menşeli veya çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Öte yandan, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin bir diğer tebliğ ile de yerli üreticilerin başvurusuna istinaden Çin, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli giyim için olan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
banner218