banner83

İstanbul Valisi'nden 'stokçuluk' uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilemeyeceğini, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılamayacağını belirterek, "Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz." dedi.

İstanbul Valisi'nden 'stokçuluk' uyarısı
banner94
banner26

İstanbul Valisi Vasip Şahin, valiliğin internet sitesinde "Perakende ticarette uygulanacak  ilke ve kurallar hakkında" konulu açıklama yayımlatarak, stokçuluk yapanların  cezalandırılacağını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını teminine yönelik piyasa koşullarında  sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletimizin  yasal sorumlulukları arasında olduğunu aktaran Vali Şahin, "Kamu hizmetleri ile  piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet  ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın  günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü  tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir."  diye konuştu.

Şahin, "il sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde  meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik  piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı  ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın  esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür.  Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve  iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması  gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Çeşitli kanun maddelerini örnek vererek bunları ihlal edenlerin  cezalandırıldığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın  mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; ilimiz  sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme  tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının  yükseltilmemesi, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış  yapılmaması, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk  yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil  satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya  başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit  ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan  etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin  okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam,  kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,  tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından  kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

İstanbul Valisi Vasip Şahin, piyasanın gerekli şekilde denetleneceğini  vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim  faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket  edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri  çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.  Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 13:39

banner102