banner339
banner274

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet birimleri bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
banner401
banner399


Cumhurbaşkanlığının "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Borçlanma Genel Müdürlüğü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 110 kişilik kadro ihdas edildi.

Buna göre, Borçlanma Genel Müdürlüğü devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanma ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütecek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapacak. Borçlanma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şu şekilde
belirlendi:

"a) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,

c) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla fınansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,

ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programlan hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 08:33
banner218