banner339
banner313

EPDK'den "ön ödemeli doğalgaz sayacı" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenleme yapıldı.

EPDK'den
banner401
banner427

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, geçmişte hem tüketici hem de  dağıtım şirketi lehine özellikleri bulunduğu değerlendirilen ön ödemeli doğalgaz  sayaçlarının, gelinen aşamada her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya  çıkarabildiği ifade edildi.

Ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketicilerin, birim metreküp  başına farklı fiyatlarla karşı karşıya kalmalarının, tüketiciler arasında eşitsiz  ve adaletsiz bir uygulama ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Söz konusu ön ödemeli sayaçların sık sık arızalara neden olduğu,  piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen mali risklerinin bulunduğu ve en  önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden  olduğu görülmektedir. Faturalı (mekanik) sayaç kullanmakta olan tüketiciler  tükettikleri doğalgazın reel ve güncel değerini öderken yani maliyeti yansıtan  fiyatları öderken, ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler, tükettikleri doğalgazın  maliyetini yansıtan fiyatları ödememektedir. Bu ayrımın ortadan kaldırılması,  adil faturalandırmanın sağlanabilmesi ve tüketiciler arasında eşitliğin  sağlanabilmesi adına alternatif bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. Bu amaçla  ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için TL satış/TL düzeltme/TL yükleme gibi  parasal değer üzerinden doğalgaz tedariki yapılmasına imkan tanınmıştır. Yapılan  düzenlemede, mevcut durumda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış olan  doğalgaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir  işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir. Yani tüketicilerin mevcut sayaçlarındaki  kazanılmış hakları korunmuştur."

Ön ödemeli sayaçlarda yeni uygulama

Açıklamada, yeni uygulamanın detaylarına da yer verdi.

Buna göre, uygulama esnasında, tüketicilerin sayaçlarında bulunan  krediler ile ilgili herhangi bir uygulama yapılmaksızın öngörülen sistemde  dağıtım şirketlerince aylık olarak sayaçlarda okuma yapılacak, bu okumalar  üzerinden dönemsel olarak ortalama günlük tüketim miktarlarının hesaplanması ve  yapılan doğalgaz alımları sonrasında bu tüketim miktarları üzerinden işlem  yapılması sağlanacak.

Ayrıca, dönem içerisinde düzeltme katsayısı değişikliklerinde, ısıl  değer değişikliklerinde ve meydana gelebilecek olası fiyat değişimlerinde, son  doğalgaz alımından değişime kadar olan süredeki tüketimlerin düşülmesi ve kalan  miktar için güncelleme yapılması da öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında dağıtım şirketleri, tamamıyla sınırsız bir  serbestliğe sahip olamayacak.

Dağıtım şirketi tarafından uygulanması düşünülen yöntem Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu onayına sunulacak. Yöntem, Kurul uygun bulursa  uygulanacak. Kurul'un önerilen yöntem üzerinde değişiklik yapma hakkı olacak.  Uygulama yakından takip edilerek gerekli durumlarda müdahale edilecek.

Düzenleme ile tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamalar  ortadan kaldırılacak, adil ve hakkaniyetli faturalandırma yapılması sağlanacak.

Ayrıca, yeni uygulamayla, sayaçlardaki mevcut satın alınmış doğalgaz  miktarları bu düzenlemeden etkilenmeyecek, tüketicilerin mevcut  kazanılmış  hakları korunacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 14:13
banner218