banner239
banner218

Dövizden TL'ye dönmeyenlere idari para cezası

Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Dövizden TL'ye dönmeyenlere idari para cezası

TÜRK parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin 13 Eylül tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre, bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek. Karar 13 Eylül'de yürürlüğe girdi. Sözleşmeleri TL'ye çevirmede son tarih ise 12 Ekim…

HANGİ TARİHTEKİ KUR GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Barosu'na üye Av. Necdet Budak konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bu noktada önemle belirtilmelidir ki; kararda sözleşme taraflarının anlaşması esas alınmış, tarafların uyuşamaması durumunda hangi tarihteki kurun geçerli olacağı, sözleşmenin akıbetinin ne olacağı veya genel olarak nasıl bir hukuki yol izleneceği yönünde herhangi bir hüküm sevk edilmemiştir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması beklenen tebliğde hüküm olması ihtimal dâhilindedir” dedi.

25 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Karara uymayanların idari para cezası ile cezalandırılmaları ihtimalinin gündemde olduğuna işaret eden Av. Budak “Bu ihtimalde cumhuriyet savcısınca, hem gerçek kişiye hem de lehine kabahat işlenen tüzel kişiye 3 ilâ 25'er bin lira kadar idari para cezası kesmesi beklenebilir. Bu bedel, TL'ye çevrilmeyen her bir sözleşme için ayrı ayrı ödetilebilecektir” şeklinde konuştu.

İCRA YOLU KAPALI

Kararın, AVM gibi yerlerde döviz bazlı kiralamalar ile diğer sözleşmeleri kapsadığına işaret eden Av. Budak açıklamanın devamında şunları söyledi: “Geçici Madde 8'e uygun olarak taraflarca bir anlaşmaya varılamaması hâlinde, artık borcun “belirli” olduğundan bahsedilemeyecektir. Belirli olmayan bir borç üzerinden kiracının temerrüde düşmesi mümkün olmadığından, icra takibi sonuçsuz kalacaktır. Bu aşamada kiracı aleyhine icra mahkemesinden tahliye hükmü almak mümkün olmayacağı gibi, borçlu olunan bedelin tahsili de oldukça gecikecektir. Sadece kira bedelleri değil, depozito ve cezai şart gibi sözleşmelerdeki diğer parasal yükümlülükler de kararın kapsamındadır. Dolayısıyla bu bedellerin ödenmemesi durumunda normal şartlarda başvurulabilecek olan icra takibi yolu da kapalıdır.”

KREDİ SÖZLEŞMELERİNİ KAPSAMIYOR

Av. Budak, kararın diğer sözleşmelere etkisine ilişkin ise “Öncelikle belirtmek gerekir ki; karardaki sözleşmeler tahdidi nitelikte olup, bunlar dışındaki sözleşmelerde Türk Lirası ile sözleşme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple, dövizle yapılmış örneğin banka kredi sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapılması yahut yeni sözleşmelerin TL üzerinden akdedilmesi zorunlulukları söz konusu değildir. Yine, karşı tarafı Türkiye'de yerleşik olmayan sözleşmelere ilişkin olarak, Karar'da tecessüm eden mükellefiyet geçerli değildir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 13:38
banner230