banner158

Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu! Naklen atama...

Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu. TBMM'ye AK Parti tarafından sunulan yasa tasarısında kariyer uzmanı, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması imkanı getiriliyor.

Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu! Naklen atama...

AK Parti tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin 17 nci maddesine göre; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

Kanun teklifine göre; 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan kadrolarda bulunanlar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülenler, anılan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlara aşağıdaki hususlara göre atanabilecektir.

Buna göre;

a) Atanacak personelin seçileceği kadro ve pozisyonlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar ile gerekmesi halinde atanmaya ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi gibi ilave şartlar koymaya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenecektir.

b) Kariyer personelinden merkez teşkilatında bulunanlar merkez teşkilatına, taşra teşkilatında bulunanlar ise taşra teşkilatlarına atanabilecektir.

banner194

c) Atamalarda kurum içi olanlar hariç kurumlar arası geçişlerde muvafakat alınması şart olacaktır.

d) Kariyer personelinin naklen atanmalarına ilişkin işlemler bu düzenleme yürürlüğe girdikten 1 (bir) yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır.

e) Yardımcılık, adaylık ve stajyerlik döneminde olup, bu kanuni düzenlemeden yararlanarak kurum değiştirecek olanların tez ve yeterlik süreçleri atandıkları kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanacaktır. Ayrıca, bu durumda olan kişilere istekleri halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecektir.

f) Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden kurulan veya yeniden yapılandırılan kurumlarda, ilgili Kararnamesinde yetki verilmesi halinde bu düzenlemeye göre atama yapılabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 08:38
banner196
banner199