Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meyve suyuna zam Meyve suyuna zam
Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren düzenlemenin önemli maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

TABİP VE DİŞ HEKİMİ

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan ancak aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara ek ödeme yapılacak. Yani tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuata göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

MERKEZİ BÜTÇEDEN

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK NASIL ETKİLEYECEK?