Müdürlerin ek gösterge artışından maaş bağlanan dul eşi ve kızı da yararlanacak mı? Artış hemşirelerin hepsine uygulanacak mı?

Sivasspor 7 gollü maçta yıkıldı Sivasspor 7 gollü maçta yıkıldı
Babası birinci derece 2200 ek göstergeden şube müdürü emeklisi iken vefat eden bir kişinin maaş bağlanan eşi ve kızı müdürlerin ek göstergesi artışından yararlanacak mı?

AYLIKLARI HİSSELERİ ORANINDA ARTACAK

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bu soruyu şöyle yanıtladı: “5 Temmuz 2022’de yürürlüğe konan ve ek gösterge artışı getiren 7417 sayılı Kanun ile birinci derece şube müdürlerinin de ek göstergesi 3600’e yükseltildi. Bu artış, emekliler ile hak sahibi dul ve yetim aylığı olanların aylıklarına da yansıtılacak. Uygulama 15 Ocak 2023’te başlayacağından, emekli aylığı 3600 ek göstergeye göre hesaplanacak.” Sarısu, dolayısıyla anne ve kızının aylıklarının da hisseleri oranında artacağını yazdı.

İKİ YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU HEMŞİRELERİN DURUMU

Hemşirelik lisesinden mezun olduktan sonra 2001’de göreve başlayan, sonra iki yıllık Açık Öğretim İşletme bölümünü bitiren ve halen birinci derece 2200 ek göstergede olduğunu belirten okurunun “Sağlıkla ilgili yükseköğrenim hatta 4 yıllık mezunu olmadığım için 3600 ek göstergeden yararlanamayacağım söyleniyor. Acaba bu doğru mu?” sorusunu Ekrem Sarısu şöyle cevapladı:

2023'TEN İTİBAREN 3600'E YÜKSELTİLECEK

“Hemşirelerden; yükseköğrenim görenlerin ek göstergelerinin belirlenmesinde sağlık alanında yükseköğrenim görenlerle, diğer alanlarda yükseköğrenim görenler ayrıma tabi tutuluyor. Örneğin; hemşire yüksekokulu mezunu birinci derece bir hemşirenin ek göstergesi 3000 olmakla birlikte, sizin gibi sağlık meslek lisesi mezunu ve iki yıllık açık öğretim işletme mezunu birinci derecede bulunan bir hemşirenin ek göstergesi ise 2200’dür. Ek gösterge yasası veya torba yasa olarak bilinen ve 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile hemşirelerden yükseköğrenim gören ve birinci derece gelenlerin tamamı 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Uygulama Ocak 2023’te başlayacağından bu tarihten itibaren ek göstergeniz 3600’e yükseltilecektir.”