Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te Aydınpost'a abone olun

Aydınpost'a Google News'te abone olun

İslam dininde Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim olmak üzere dört kitap bulunmaktadır. Ancak Kuran-ı Kerimden önceki kitaplar bizzat Kuran-ı Kerim’de de bildirildiği üzere tahrife uğramıştır. Ehli kitap terimi ise, kitap indirilen dinlerden olan Yahudilik ve Hristiyanlığı işaret eder. İşte, Ehli kitap hakkında merak edilenler…

EHLİ KİTAP NE DEMEK?

Ehli kitap terimi Arapça kökenlidir ve ehil ile kitap kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

Ehil kelimesi marifetli, sahip ve cemaat anlamına gelmektedir. Burada kullanılan anlamı ise “sahip”tir. Kitap kelimesi ile bir araya geldiğinde ise “Kitap Sahibi” anlamını taşımaktadır.EHLİ KİTAP KİMLERE DENİR, NE ANLAMA GELİR?

İslamiyet dışındaki semavi dinlerin kutsal kitaplarına inananlara verilen genel olarak ehli kitap denilmektedir.

Türkçe anlamı ''kutsal kitaplara iman edenler'' olan Ehli Kitap, münkirlerden, Mecusilerden ve putperestlerden farklıdır.

Münafıklar iman etmemelerine rağmen inanıyormuş gibi davranır. Münkirler ise Allah'ı, peygamberleri, ahiret gününü ve kutsal kitapları inkar eder.

Bu yüzden Ehli Kitap münkirlerden ve münafıklardan üstün tutulmuştur.

EHLİ KİTAP KURAN-I KERİM’DE GEÇİYOR MU?

Kuran'ı Kerim'in iki ayetinde ehli kitap kelimesi geçer.

 1- Bakara Suresi - 109. Ayet

Batıl gidip Hak ortaya çıktığında, Ehli Kitap olanlardan bir kısmı, sizi imanınızda uzaklaştırmaya ve küfre döndürmeye çalıştırlar. Kıyamet günü gelene ve Ehli Kitap hakkında hüküm verilene kadar onları bağışlayın. Sizi imanınızdan uzaklaştırmak için yaptıklarını hoş görün. Allah her şeye kadirdir.

 Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten ve İslamiyet hızla yayılmaya başladıktan sonra Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlarla mücadele etti. Birçoğu Hz. Muhammed'in peygamberliğini yalanlayıp Hz. İsa'nın son peygamber olduğunu iddia ettiler. Bu nedenle İslamiyet'in yayılmasını önlemek için Müslümanların arasına nifak soktular. Bakara Suresinin 109. ayetinde, tüm Müslümanlara, Hristiyan ve Yahudilerin yaptıklarının hoş görmesi emredilmiştir.

2- Al-i İmran Suresi- 64

De ki: Ey Ehl-i Kitap! (Yahudiler ve Hristiyanlar) Gelin aramızda ortak bir yol bulalım. Yalnızca yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'a ibadet edelim. Ona şirk koşmayalım. Allah'ın dışında başla ilahlar edinmeyelim. Eğer söylediklerini dinlemezlerse de ki: Biz şirki terk edip tevhitte Allah'a yönelen müminleriz.

Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inancı vardır. Tevrat'ta da tevhit inancına aykırı olan birçok ayet yer alır. Dinimize göre Allah'tan başka ilahlar edinmek şirktir. Çünkü Allah bir ve tektir. Onun eşi ve bir benzeri yoktur. Bu nedenle Al-i İmran Suresinde, Hristiyan ve Yahudilerin şirk günahından vazgeçip tevhitte Müslümanlar ile birleşmeleri öğütlenir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı