banner339

Efeler Kent Konseyi Nereye Koşuyor?

Kent Konseyleri kuruldukları kentlere değer katan sivil inisiyatif kuruluşlarıdır. Bilindiği üzere, Kent Konseyleri, yerel düzeyde yönetime demokratik katılımın yaygınlaştırılması görevini hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilinci çerçevesinde yerine getirmekle görevlidir. Bunu yaparken kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunmasını, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı, saydamlığı, katılım ve ortak aklı temel ilkeleri olarak benimser. Yine Kent Konseyleri, hemşehrilerin karar alma süreçlerine yani yönetime katılma haklarının savunusunu işleyiş prosedürleri çerçevesinde yürütür. Bu görev ifasında dezavantajlı toplumsal grupların temel insan haklarının korunması, sosyal hizmetlere erişimlerinin, siyasal ve ekonomik katılımlarının en uygun yöntemlerle sağlanması kent konseylerinin önemli sorumluluklarındandır.

Kent Konseylerinin bağımsız bütçesi olmaması, iş üretmek için yapacakları harcamaların belediye tarafından karşılanması, aldığı kararların belediye meclislerine gelmesi tamamen belediye başkanlarının niyetine bağlıdır. Eğer belediye başkanı bütçesi olmayan kent konseyine yer göstermezse toplantılar ancak bir kahvehanede gerçekleşebilir. Yani belediye başkanının vizyonu yoksa kent konseyinin vizyonu olsada bir işe yaramaz.

Şimdi sözü Efeler Kent Konseyine getirelim.

Daha oluşum aşamasında polemiklere konu olan Efeler Kent Konseyi Gülsevil Ergünoğlu başkanlığında oluşturulmuş, ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Ancak yapılan çalışmaların çoğu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın anlaşılmaz tavrı nedeniyle hayata geçme imkanı bulamamıştır. Hatta bir süre sonra kent konseyinin doğal üyesi konumundaki belediye temsilcileri toplantılara bile gelmemeye başlamıştır. Ortadaki sorunlar bir türlü aşılamamış, hatta Fatih Atay ile Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu'nun görüşmesi bile zorlaşmıştır.

Efeler Kent Konseyi tarafından yapılan Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni etkinliğine eski bir bakan katılsa da Belediye Başkanı Fatih Atay katılmaya tenezzül etmemiş, kendisi bir yana diğer belediye ilgilileri ya katılmamış, ya da kerhen katılmışlardır.

Her ne kadar Covid-19 bahane edilse de ortada görünen sorun kronikleşmiş bir iletişim sorunu olarak görünüyor. Öncelikle Efeler Kent Konseyi ile Efeler Belediyesi arasında var olan iletişim sorununun çözülmesi gerekiyor. İki kurum arasındaki iletişim sorunu çalışmaları olduğu kadar Konseyi oluşturan bileşenleri de olumsuz etkiliyor. Bu sorunun çözümünde Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ne kadar çabalasa da bir sonuç alamamıştır.

Sanırım bu sorunun çözümü şu aşamada pek mümkün görünmüyor. Bunda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin büyük etkisi de var ama İletişimsizlik olayını sadece buna bağlamak doğru olmaz. Bu iletişim sorunun çözümü için yeni bir bakış ve yeni bir çalışma alanı yaratmak gerekiyor. Yoksa bu eksik mantalite ile bir yere varamayız.

Yapılması gereken yeni dönemde gerçekleşecek olan Efeler Kent Konseyi seçimlerini daha katılımcı ve demokratik şartlarda gerçekleştirilmesi, belediyenin, özellikle Belediye Başkanı Fatih Atay’ın bakış açısını değiştirmesi, en azından "Ben bilirim" egosundan kurtulması gerekir. Yoksa Efeler Kent Konseyi havanda su dövmekten öteye gidemez.

Kent Konseyleri belediye başkanlarının ego tatmin yeri ya da oyun oynayacakları alanlar değildir. Ayrıca bu tür alanlarda karşılıklı güven unsuru önemlidir. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ise çevresi ile ilişkilerini güvensizlik üzerine kurduğu için kendisi ile kent konseyi arasında karşılıklı güven ortamı malesef oluşmamıştır.

Son olarak, görev süresi biten Efeler Kent Konseyi tüm harcamalarını kendisi karşılamış, Efeler Belediyesine fatura çıkarmamıştır. Yarın birgün bir önceki dönemde olduğu gibi binlerce liralık yemek faturası ortaya çıkarsa bilin ki bu naylon faturadır.

"İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir." (Konfüçyus)

banner188