banner158

Efeler Belediyesi'nin Yeni Logosu

Logo temsil ettiği firmayı en özgün biçimde ayırt edilmesini sağlayan simgedir. Kendine özgü biçim, yazı ve renkleriyle firmanın tanınırlığını artırır. Günümüzde birçok firma sadece logosu ile tanınabilir. Apple firmasının ısırılmış elması, Adidas firmasının üç çizgisi, Mercedes firmasının yıldızı gibi. Ülkemizde de çok sayıdaki logo, isim yazmasa da insanlar tarafından rahatlıkla tanınabilir. Akılda kalması, kolay tanınması, değişik yerlerde kullanımının kolay olması logo için önemli ve gereklidir.

bir logo İlgili kuruluşun özelliklerini yansıtmalıdır. Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Logo bunu yansıtmalıdır. Mesajını üstünde taşımalıdır. Özgün olmalıdır. Amblem ve logonun yapılış amacı zaten ayırt edicilik sağlamaktır. Eğer başka örnekleri çağrıştırırsa hiçbir etkisi olmaz, aksine olumsuz bir imaj yaratır. Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır. Değişik yerlerde (kâğıt üstünde, rölyef olarak, rozet için, vb.) kullanılabileceği unutulmamalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını kaybedecek özellikte olmamalıdır. Logolar, okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kaygısıyla gereksiz çizgi ve resimler kullanılmamalıdır. Logo üzerinde kullanılan her şeyin (yazı, şekil, renk vs.)net bir anlamı olmalıdır.

Efeler Belediyesi 2014 yılında kuruldu ve aynı yıl yeni bir logo belirlendi. O zaman da bu logoyu beğenen veya beğenmeyenler olmuştu. Biz de beğenmeyenler arasındaydı ama logoyu sahiplenmiştik. O günlerde Efeler Belediyesi logosu için “bizim mahalledeki berberin camındaki logo” eleştirisini getirmiştik. O logo üzerinde zeybek oynayan bir efe ile üzerinde meyveleri olan iki zeytin dalı kullanılmıştı. Logoya pastel ve soluk renkler egemendi. Sonradan bu zeytin dalları arasına renk versin diye sarı bir incir yerleştirildi. Efe figürü ile Aydın ili için en önemli ürünler olan zeytin ve incir logoyu oluşturmuştu. Logoda anlam derinliği ise malesef yoktu.

Önce yeni logonun renginden başlayalım. Logonun zemini beyaz, kendisi mor renkli yapılmış. Beyaz renk; saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar hep beyaz renk ile temsil edilir. Ayrıca istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Mor renk ise; hayal gücünü ve maneviyatı temsil eder. Gösterişlidir, zor bulunmasından ve sadece saraylarda kullanılmasından dolayı tarihte kralların rengi olarak tanınır. Romantizmin, duygusallığın ve tutkunun rengidir. Ruhsal aydınlanmaya ilham verir, zihinsel dengeye ve istikrara katkıda bulunur, farkındalığı artırır. Bu renklerin seçimi yeni logoda oldukça isabetli olmuştur.

Logoda klasik yazı karakteri kullanılmış, harf ve rakamlarda süslemelere yer verilmemiştir. Böylece sade bir yazı karakteri tercih edilerek yalınlık tasvir edilmiştir.

Logoyu oluşturan kısımda ise üç farklı figür kullanılmış. Ana figür olarak kullanılan lir çalgısı tarihi üç gözlerin üzerine oturtulmuş, üzerine ise kolları açık efe figürünün baş ve kolları monte edilmiş. Efe figürü ilimiz insanını en iyi temsil eden figür olma özelliğini taşımaktadır. Efe ve efelik bu yöre insanında vücut bulan yiğitlik, cesaret ve cömertlik sembolüdür. Sadece erkekler arasında değil, burada yaşayan kadınların bile kendisini efe olarak görmekte olması logoya ayrı bir anlam yüklemektedir.

Üç Gözler adı ile anılan tarihi yapı ise Aydın’ın en önemli sembolü olarak görünmektedir. Son yıllarda yapılan tanıtımlarda ve hediyelik eşyaların üzerinde bu yapının silueti kullanılmaktadır. Yapının yer aldığı Tralles Antik Kenti’nin yaklaşık 3500 yıllık bir tarihi vardır. Bu kadar eski bir yerleşim yeri olan Tralles’i temsil eden yapının Efeler Belediyesi logosunda kullanılması yerinde bir karardır.

Logonun ana temasını oluşturan lir çalgısının ise bu topraklarda yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi vardır. Bu topraklar ile özdeşleşmiş bir çalgının Seikilos’un ağıtını temsil etmesi ile önemli bir mesaj verilmek istenmektedir. Seikilos’un Euterpe’nin mezar taşına yazdığı ağıt ve bunun müziği dünya ölçeğinde önemli bir eserdir. Bu esere atıfta bulunularak logoda lir kullanılması geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olunacağının, bu topraklardaki hâkimiyetin çok eskilerden geldiği ve ebedi olacağı mesajı verilmektedir. Yeni daha önceki logoda olmayan anlam derinliği bu logoda bulunmaktadır.

Sonuç olarak daha iyisi olabilecek bir logo olmasına rağmen eski logoya göre başarılı bir çalışma olmuştur. Bizim bu logoya ve bu kararı alan Efeler Belediyesine sahip çıkmamız gerekir. Elbette yeni logo ile iş bitmeyecektir. Bundan sonra Efeler Belediyesi temsil ettiği kurumsal kimlikte bu logoya uygun çalışmalar yapacaktır. Ancak bu çalışmalar ile logo gerçek anlamını bulacak, halkın zihninde yer edip kalıcı olacaktır. Bunun yolu kurumsal kimlik çalışmasından geçmektedir. Bu çalışmaların neler olacağını da önümüzdeki süreçte kaleme alırız.

“İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.” (Buhâri)

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE! Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!