Adalet Bakanlığı e-tebligat uygulamasını 2015’te ihtiyari kullanıma yönelik olarak başlattı. Uygulamanın faydaları üzerine Bakanlık, e-tebligat uygulamasını 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi.

70'lik rakının vergili ve vergisiz fiyatı açıklandı 70'lik rakının vergili ve vergisiz fiyatı açıklandı
Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanıyor. Bu uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. Alıcının adresine anında ulaşan e-tebligatla zaman kaybı yaşanmazken, yargılamaların hızlandırılması sağlandı. E-tebligat hak kayıplarını önlerken, vatandaşın cezai işleme maruz kalmasını engelliyor.

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor. E-tebligatla yargısal sürecin hızlanması ve tasarruf edilmesi sağlanırken, çevreci uygulama ile kağıt israfı önlenerek binlerce ağacın kesilmesi engelleniyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana 118 milyon 833 bin 187 tebligat elektronik ortamda gönderilerek, 70 bin 706 ağaç kesilmekten kurtarıldı.