banner116
banner92

Ersöz'den Gülen'li savunma

Ergenekon sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz mahkemeye Yargıtay'ın Fethullah Gülen kararını emsal göstererek tahliye istedi

Ersöz'den Gülen'li savunma
banner94
banner26

Ergenekon sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İstanbul 13., Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 354 sayfalık dilekçesinde 'tutuksuz yargılanmasını' talep etti. Bu talebini yaparken de Yargıtay'ın Fettullah Gülen hakkında aldığı kararı emsal gösterdi: "Yargıtay C. Başsavcılığı, F.Gülen davasında 28.05.2007 tarihinde 2006/206179 sayılı Tebliğnamesinde, “…. Sanığın liderliğini yaptığı ve varlığı sübuta eren örgütün 3713 sayılı kanunun 1 nci ve 7 nci maddelerinde tanımlanan şekilde terörü yöntem olarak benimsediğine ve bir terör örgütü olduğuna dair dosya kapsamında delil bulunmamaktadır, silahlı eylemleri de tespit edilememiştir” ifadesi kullanılmıştır. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum..."Ergenekon davasının en önemli sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, 19 Nisan 2010 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılı bir dilekçe ile savunmasını gönderdi. 354 sayfadan oluşan savunma dikkat çeken nokta ise "Fettuh Gülen" hakkında Yargıtay'da görülen dava sonucunun emsal olarak gösterilmesi oldu. Yargıtay'ın aldığı kararda özetle Fettuhlah Gülen gurubunun silahlı örgüt olmadığına ve eylem yapmadığına kaanat getirildiği için 'terör örgütü olmadığına' karar verilmişti. Jandarma İstihbarat eski Daire Başkanı Levent Ersöz de bu karardan yola çıkarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti. İşte Tuğgeneral Ersöz'ün Fettullah Gülen'li savunması...

TERÖR ÖRGÜTÜ NEDİR?

Ersöz önce Terörle Mücadele Kananu'ndan yola çıkarak, terör örgütünün tanımı ve hangi fiillerin hangi şartlarda terör örgütü kapsımanı gireceğini açıklıyor:
"29 Haziran 2206 tarih ve 5532 sayılı yasa ile TMK"da yapılan değişikliğin gerekçesinde; terör eylemleri bağlamında, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde başta öldürme ve yaralama olmak üzere, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişinin çeşitli hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellenmesi, kişilerin ve özellikle kamusal nitelikteki mallara zarar verme gibi suçlar sistemli olarak işlenmektedir.

“Ceza kanunlarında esas itibariyle suç olarak tanımlanan bu fiillerin bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesiyle, devletin ana yapısını ve bu yapının dayandığı temel prensipleri değiştirmek veya yıkmak, toplumda korku ve panik yaratmak amacına gidilmiş olması durumunda, bu suç bir terör suçu olma niteliği kazanmaktadır. Bu bakımdan terör olarak nitelendirilen fiiller, esasında suç oluşturan fiillerdir. Ancak bu suçlar belirli amaçlar doğrultusunda ve bu örgütün faaliyeti çerçevesinde sistematik bir şekilde işlendiği için, daha ağır sonuçlar çıkmaktadır” denilmektedir. TMK"nın 7 nci maddesinde belirtilen bir suçun oluşabilmesi için; Yöntemin, Amacın, Örgütün, Eylemin, Silahın 1 nci madde kapsamında gerçekleşmesi zaruridir."

YARGITAY'IN KARARI

Ersöz 'terör örgütünü'nan tanımı yaptıktan sonra emsal karar gösteriyor: "Yargıtay C. Başsavcılığı, F.Gülen davasında 28.05.2007 tarihinde 2006/206179 sayılı Tebliğnamesinde, “…. Sanığın liderliğini yaptığı ve varlığı sübuta eren örgütün 3713 sayılı kanunun 1 nci ve 7 nci maddelerinde tanımlanan şekilde terörü yöntem olarak benimsediğine ve bir terör örgütü olduğuna dair dosya kapsamında delil bulunmamaktadır, silahlı eylemleri de tespit edilememiştir.” denilmektedir.
F.Gülen hakkında Ankara 11 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/124 E., 2003/20 K. sayılı, 05.05.2006 tarihli Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan karında, söz konusu grubun bugüne kadar silahlı herhangi bir eylemine rastlanmadığı, Emniyet Gn.Md.lüğünün 03.03.2006 gün ve 43178 sayıl en son raporunda, müdafilerin bilgi edinme hakkı kapsamındaki talepleri üzerine, yapılan değerlendirmede, F. Gülen ve ilişkilendirildiği gerçek ve tüzel kişiler hakkında bir bilgi ve suç kaydı bulunmadığı, cebir ve şiddet kullanarak korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden birisine giriştikleri veya suç teşkil eden eylemler işlediklerinin tespit edilemediği..." ifadeleri kullanılmıştır.

ÖRGÜT YOK

Ersöz bu örnekleri verdikten sonra yargılandığı dava ve Ergenekon ile ilgili de şu saptamada bulunuyor: "Bütün bunların ışığında, ortada baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri kullanılmamıştır. Cebir ve şiddeti silahla uygulayarak suç işleyen bir örgüt yoktur. Örgütün amacı doğrultusunda örgüt mensuplarınca girişilen suç yoktur. Belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek için bir araya gelmiş örgüt mensupları yoktur. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde sistemli olarak işlenen suçlar yoktur. O halde ne fiilen ne hukuken ortada bir terör örgütü yoktur. Resmi kuruluşlar da böyle bir örgütten haberdar olmadıklarını ifade etmişlerdir. Örgüt üyeliği ve temati suç özelliği ortadan kalkınca, uygulanması gereken yasa maddesi, eski 765 Sayılı TCK madde 147"ye göre men ve teşvik, yani teşebbüs yoktur."

Vatan

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2010, 17:30
banner118