Çayeli Vakfı tarafından Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde 'Enerji ve Hidrojen' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Vakıf üyeleri ile üniversite gençlerinin bir araya geldiği toplantıda karbon yakıtlarından hidrojen enerjisine dönüşte temiz enerjinin önemi anlatıldı. Toplantıda Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli moderatörlüğünde Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer vakıf üyelerini bilgilendirdi.

"HİDROKARBON EKONOMİSİNDEN HİDROJEN EKONOMİSİNE BİR GEÇİŞ VAR"

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, "Her şey aslında enerji ekseninde şekilleniyor. Bugün baktığımız zaman içinde bulunduğumuz ekonomi hidrokarbon kaynaklarına petrol, kömür, doğalgaza bağlı bir ekonomi oldu. Özellikle bölgesel politik değişimler veya şekillenmeler direk olarak enerji akışını etkiliyor. Enerji akışları etkilendiği süreçte ekonomik dengeler de bozuluyor. Bunun yanında şöyle bir şey var. Dünyada bir dönüşüm de söz konusu hidrokarbon ekonomisinden hidrojen eksenli bir ekonomiye geçiş var. Artık fosil kaynaklı yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı suyun ayrıştırılarak hidrojen elde edildiği buna yeşil veya temiz hidrojen diyoruz, kullanıldığı bir döneme giriyoruz. Avrupa bunu yoğun olarak kullanıyor. Buna yönelik anlaşmalar yapıyor. Hidrojen enerjisinin Türkiye'ye getirdiği büyük bir fırsat var. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bir ülke. Avrupa'nın en şanslı ülkelerinden biri. Türkiye yaklaşık 615 milyon ton hidrojen üretebiliyor. Bunu en düşük ücretten 2 dolardan hesaplarsak 1.2 trilyon dolar yapıyor. Türkiye'nin cari açığına baktığımız zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor. 70 milyar dolar civarında. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye için yeni fırsatlar, yeni imkanlar söz konusu. Ama bunların doğru yönetilmesi, doğru hayata geçirilmesi, doğru teknolojilerle inşallah önümüzdeki süreç çok daha güzel olacak" dedi.

"BİZ KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN YÜZDE 30'UNU İSRAF EDİYORUZ"

Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli ise, "Biz kullandığımız enerjinin yüzde 25-30'unu israf ediyoruz. Bunu da engellemek gerekiyor. Eğitim ve okuryazarlık sayesinde. Dolayısıyla enerji verimliliği çok önemli. Kaynakları tasarruflu kullanmak son derece önemli. Siz hidrolik santraller kurabilirsiniz, güneş santralleri kurabilirsiniz ama enerji eğitimi yoksa, enerji okuryazarlığı yoksa, toplum bunu kültür halinde getirmemişse o zaman bu santralleri yüzde 30'u israf amaçlı çalışacak. Ülke ekonomisine büyük yük getirecek. Teknoloji geliştirmek kolay. Teknolojiyi transfer etmek de kolay. Ama insanların kalbini, beynini, ruhunu enerjiyle birlikte entegre etmek çok zor. Öncelikle bizim buradan başlamamız lazım. Ülkemiz bu çerçevede ciddi yol almaya başladı. Ben inanıyorum ki yakın gelecekte bir enerji sorunu kalmayacak. Bu çözülecek. Bütün gidişat bunu gösteriyor" diye konuştu.

"BİLİM DÜNYASINDAN GELEN YENİLİKLERLE REKABET YAPIMIZI GELİŞTİRİYORUZ"

Çayeli Vakfı Başkanı Ali Zeki Saruhan da "Gençlerimiz üniversitelerimiz çok değerli insanlar yetiştiriyor. Bu konu bilim dünyasındaki çok değerli insanlarımızla daha da yukarıya taşınmasıyla ilgili gençlerimize vizyon katıyoruz. Biz sanayi kesimi olarak bilim dünyasından gelen yeniliklerle rekabet yapımızı geliştirdiğimiz ürünleri tüketiciyle buluşturarak sürdürülebilir rekabeti devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.