Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili yenilikler içeren teklif Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla doktorlara ek ödeme zammı, prim borcu nedeniyle sağlık sigortasından yararlanamayanlara da 10 bin liralık prim affı getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan, “Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor. Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı” dedi.

EK ÖDEMELER ARTTI

Yasayla sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanları arttırıldı. Buna göre, eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’den yüzde 305’e, diğer personelde yüzde 150’den 225’e, tıbbi işlemlerde işlem karşılığı ek ödemelerde de yüzde 800 ve 700’den yüzde 950 ve 850’ye yükseltildi.