600 SİGORTA PRİMİ ÖDENMİŞ OLMA ŞARTI

Yarım Çalışma Ödeneği ile iki ay ila 12 ay arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.

HAK SABİHİNİN TALEBİ YETERLİ

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği’nin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar oluyor. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli yeni asgari ücretin brüt tutarı 6 bin 471 lira. Devletin sağladığı bu ödenekten yararlanmak için hak sahibinin talepte bulunması yetiyor. İşçinin isteğini bildirmesi halinde işveren bu talebi karşılamak zorunda.

BAŞVURU ANNELİK İZNİNİN BİTİMİNDE

Yarım gün çalışma hakkından yararlanmak için annelik izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılıyor.  

SÜRELER NASILBELİRLENİYOR?

Yarım çalışmada süreler; - Birinci doğumda 60 gün, - İkinci doğumda 120 gün, - Sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor. - Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.

60 GÜNDE ELE GEÇEN PARA NE KADAR?

Uygulamaya göre; doğum yapan kadınlara en az 2 ay devlet ödemesi söz konusu. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Böylece ayda toplam 15 gün çalışıp, 15 gün çocuğuyla ilgilenmiş oluyor. Bu durumda maaşın yarısını patron verirken devlet de 3 bin 235 lira ödeme yapıyor. Bugün en düşük maaş asgari ücret yani net 5 bin 500 lira. Bunun yarısını (2 bin 750 lira) patron ödüyor. Böylece yarım gün çalışan kadının eline aylık 5 bin 985 lira, iki ay çalışmada da en az 11 bin 971 lira geçmiş oluyor. Ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları da yatırılıyor.