Evde bomba gibi patladı! Bahçedeki konteyneri deldi geçti, karşı duvara saplandı Evde bomba gibi patladı! Bahçedeki konteyneri deldi geçti, karşı duvara saplandı

Hijyen koşularının sağlanmasına vurgu yapan Öğr. Gör. Nazife Koç, "Özellikle doğal afetler sonrası, müdahale ayağının en önemli sorun alanlarından birisi depremzedelerin barınma ihtiyacının sağlanmasıdır. Afet bölgesine kurulan geçici barınma alanları, afet mağdurunun yakınlarından ve sosyal çevresinden uzaklaşmadan ve gündelik yaşantılarına devam edebilmeleri gibi avantajları olmasına karşın dar alanlarda birçok afet mağdurunun topluluk halinde barınması, kalabalık oluşmasına ve bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Barınma alanlarının fiziksel olarak oluşturulması kadar, bu alanlarda kalabalık kontrolünün sağlanması, hijyen koşullarının ve yeterli hijyenin sağlanması da önemlidir. Geçici yerleşim alanlarında tuvaletlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sağlanması ve halkın tuvaletleri kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir. Tuvalet alanlarında ve el yıkama alanlarında suyun birikmesi engellenmelidir. Geçici yerleşim alanlarında en ideal olanı her aileye bir tuvaletin sağlanmasıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa maksimum 20 kişiye bir tuvalet sağlanmaya çalışılmalıdır. Deprem sonrası kalabalık yaşamın sürdürüldüğü geçici yerleşim yerlerinde bulaşıcı hastalık riski yüksektir ve ciddi salgınlara neden olabilmektedir" diye konuştu.

Afetlerden sonra, yeterli miktarda kullanılabilir suyun sağlanması insanlar için hayati önem taşıdığını belirten Öğr.Gör. Koç, "Özellikle geçici barınma alanlarında suyun sağlanması kadar suyun yeterli miktarda ve temiz olması da önemlidir. Afet deneyimleri, afet bölgelerine yeterli miktarda suyun sağlanamaması durumunda afet mağdurlarının ulaşabildikleri her türlü suyu içtiklerini göstermektedir. Bu durum başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir ve hastalıkların hızla yayılmasına etken olabilir. İçme suyu ile kişisel hijyen için, diğer insani ihtiyaçlar ve sanitasyon için de yeteri kadar su sağlanmış olmalıdır. Deprem gibi doğal afetlerde sağlıklı içme suyu elde edilememesi, bulaşıcı hastalıkların gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bu hastalıklar, kontamine su ve gıda kaynaklı olabileceği gibi solunum yolu enfeksiyonları, vektör kaynaklı hastalıklar ve yaralanmalara bağlı da gelişebilmektedir. Bakteriler, virüsler, protozoonlar, küf şeklindeki mantarlar, helmintler, prionlar, biyolojik veya çevresel toksinler gibi çok çeşitli enfeksiyon etkenleri su ve gıda kaynaklı etkenler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.