• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242

  Dalan ilk kez konu?tu

  18.01.2009 08:58
  Bedrettin Dalan hakk?ndaki iddialara VATAN arac?l???yla yan?t verdi
  Dalan ilk kez konu?tu
  Dalan ilk kez konu?tu Dalan ilk kez konu?tu Dalan ilk kez konu?tu

  Yeditepe ?niversitesi"ndeki odas?na gizli kamera yerle?tirdi?i iddias?n?n VATAN"da yay?nlanmas? ?zerine Dalan ?Tehdit al?yordum. G?venlik nedeniyle 3-4 kamera yerle?tirdim. 2 y?l sonra kald?rd?m. S?rekli g?zetleniyor havas? ho? de?ildi? dedi.

  Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda hakk?nda arama karar? ??kar?lan ve ABD"de oldu?u anla??lan Bedrettin Dalan d?n kendisi hakk?nda ??kan haberle ilgili a??klama yapmak ?zere VATAN"? arad?. Dalan, Yeditepe ?niversitesi"ndeki ofisine gizli kamera yerle?tirdi?i, emekli Tu?general Levent Ers?z"?n evinde ?ener Eruygur ile telefon konu?malar?n?n kay?tlar?n?n ??kmas? konusundaki sorular? yan?tlad?. Dalan"?n a??klamalar? ??yle:

  2 y?l sonra s?kt?rd?m

  Polisin ?niversitedeki ofisinize neden gizli kamera yerle?tirdi?inizi o?lunuza sordu?undan haberiniz var m??

  Haberim var. O?lum da benim haberim yok demi?. Do?rudur. Bak?n ben size anlatay?m. Telefon konu?malar?m?n dinlendi?ini bildi?im i?in ayr?ca odada b?cek var m? diye benim oday? bizim arkada?lara aratt?m. "Bir tane kablo ucu bulduk" dediler. "Merak etmeyin o kablo ucunu ben koydurdum" dedim. Bizim teknik i?lerden sorumlu arkada??m?z ?zkan koydu. ?zkan"? da al?p sorgulam??lar. Bak?n gizli kamera falan yok odada. Bundan iki sene ?nce tehdit al?yorduk. G?venlik nedeniyle 4-5 tane koyduk. Hem giri? odas?nda, hem benim b?ronun giri?inde, sekreter odas?nda ve a?a??daki giri? kap?s?nda vard?. 2 sene sonra hepsini s?kt?rd?m.

  Polis, bu kameralar? yapt???n?z g?r??meleri kayda almak i?in koydu?unuzu d???n?yor...

  E?er kendi mekan?n?zda g?venlik kameras? koymak su?sa, ben ?imdi s?yleyece?im yine koysunlar. Kameralar?n bir ?zelli?i var. Otomatiktir. 24 saat i?inde yap?lan kay?tlar otomatik olarak silinir. Ben gizli kay?t niye yapay?m. Gidin ara?t?r?n, ?niversitenin k?t?phanesinde hala var. Benim odadakilerle ayn? tip, 24 saat i?inde kay?t silen kameralar oldu?unu g?r?rs?n?z.

  Kameralar? neden kald?rd?n?z? Tehdit bitti mi?

  2 sene kald?. Sonra kald?rd?k ??nk?, s?rekli g?zetleniyor havas? ho? de?ildi. Beni rahats?z etti. Yar?n koydurursam bunun bir anlam? m? var?

  Levent Ers?z"?n evinde ?ener Pa?a ile yapt???n?z telefon g?r??mesinin kayd? ??kt??? iddia ediliyor. 2005"te ?ener Pa?a"ya ?AK Parti"nin ??k???n? durdurmak laz?m? dediniz mi?

  Ben son 25 senedir T?rkiye"nin siyasal ?slam"a y?nlendirildi?ini biliyorum. Bu projenin nereye nas?l gitti?ini hep beraber g?rd?k. Endi?elerimi sadece ?ener Pa?ayla de?il asker-b?rokrat, bug?ne kadar binlerce ki?iyle konu?tum. O zaman bana deli g?z?yle bak?yorlard? ama ?imdi hak veriyorlar. Olay bu.

  Kaydedene sorun

  Bu g?r??me kayd?n?n Levent Ers?z"?n evinde bulunmas?na ne diyorsunuz?

  Bu kaydedenin meselesi. Demek ki gelen giden herkesi kayda alm??lar. Benim ?yle bir derdim yok. Kapal? kap?lar arkas?nda s?yledi?im her ?eyi a??k olarak da s?yledim. Bunlar herkesle konu?tu?um ?eyler. Benim o g?n konu?tu?um ?eyleri bug?n k??e yazarlar? yaz?yor.

  Kalbinize anjiyo yap?l?p, stent tak?laca?? do?ru mu?

  Yeni bir durum yok. Benim sol arterim t?kal?yd?. Doktorlar anjiyo yapal?m dedi ama ben biraz ertelemi?tim. Bu son olaylar can?m? s?kt? herhalde, tansiyonum y?kseldi. Pazartesi anjiyo yap?lacak belki de stend tak?lacak.

  Bu durum d?n?? program?n?z? etkiler mi?

  Ona doktorlar karar verecek. Bu sa?l?k i?lemlerini bir ?niversite hastanesinde ger?ekle?tirece?iz. Bu y?zden ne s?ylenirse dinleyece?iz.

  Ergenekon soru?turmas? ile ilgili son de?erlendirmeniz nedir?

  At izi it izine kar??t?. T?rkiye"yi B?y?k Ortado?u Projesi"nin i?ine ?ekebilmek i?in yap?l?yor her ?ey. Independent gazetesinde yazd?lar ?asr?n projesi? diye. Bu AKP"nin sorunu da de?il. Ben bu projeyi 1980"lerden bu yana biliyorum. Siyasetin ve Turgut ?zal"?n ?ok yak?n?nda olmam dolay?s?yla ?ok ?nce fark ettim ve herkese anlatt?m. ?lgili-ilgisiz herkese anlatt?m bu projeyi. Televizyonda konu?tum, kitab?n? yazd?m.

  Diğer Haberler
 • O manzaralar içimizi sızlatıyordu06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
 • Sucuk ve Salamı karıştıramayacaklar06 Ekim 2012 Cumartesi 12:48
 • 56 yaşındaki ev hanımının yaptığı pes dedirtti!06 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
 • Şehit yakınlarına internet indirimi06 Ekim 2012 Cumartesi 12:39
 • Bir top mermisi daha düştü!06 Ekim 2012 Cumartesi 11:51
 • Bisküvi kutusundan tarih çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 10:58
 • Nevşin Mengü rövanşı böyle aldı!..06 Ekim 2012 Cumartesi 10:56
 • Bu haberi okumadan yola çıkmayın06 Ekim 2012 Cumartesi 10:40
 • 4+4+4ün gerekçeli kararı Resmi Gazetede!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:39
 • Başbakan Erdoğanın arıyla imtihanı!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim