İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş,  çiftçilerin kullandığı akaryakıtta ÖTV'nin kaldırılması, girdi fiyat  artışlarına karşı önlemlerin alınması” amacıyla Meclis’e önerge sundu.

“ÇİFTÇİLERİMİZ TARLALARINI EKİP BİÇMEKTE ZORLUK YAŞAMAKTADIR”

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde akaryakıt fiyatları gün aşırı zamlanmaya devam etmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar neticesinde çiftçilerimiz tarlalarını ekip biçmekte zorluk yaşamaktadır.

* Çiftçilerimi ve üreticilerimiz ekonomik krizin etkisiyle birlikte borç batağına sürüklenmiş ve üretim yapamaz hale gelmiştir. Tarımdaki girdi maliyetlerinin de artması, üretimin azalmasına sebep olmuştur.

*Akaryakıta gün aşırı yapılan zamlar, ülkemizdeki tarımı, üreticileri ve tedarik zincirlerini ciddi oranda mağdur etmektedir.

* Çiftçilerin üretimde kullandığı akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılması ve tarımsal girdilerin fiyat artışlarına karşı gerekli önlemler alınarak, Türk tarımının veriminin artması, çiftçilerimizin üretime devam etmesi ve girdi maliyetlerinden oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddelerine göre Meclis Araştırmasını arz ve talep ederiz”

İYİ Parti’nin Meclis’e sunduğu önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.