68 yaşındaki Buharkentli Müşerref Teyze, genç kalmanın sırrını açıkladı 68 yaşındaki Buharkentli Müşerref Teyze, genç kalmanın sırrını açıkladı

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Erbil Gökhan Sözeri Şantiye Şeflerinin Uzun zamandır Beklediği Yönetmelik değişiklinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılarak Resmi Gazetede yayınlandığını belirtti. Yapılan Yönetmelik Değişikliği ile Şantiye Şefliği ve Şantiye Şefleri için önemli değişiklikler olduğunun altını çizen Sözeri “ Şantiye Şefi konusuna ve niteliğine göre yapım, yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personel şeklinde tanımlanmıştır. Tanımda belirtildiği gibi, Şantiye Şefi yapım ve yıkım işinde, Müteahhidi adına yapım sürecini yöneterek uygulayan kişidir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile 18.11.2022 tarihinden itibaren yapının içersin de yer alan kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, sıhhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri proje müellifi tarafından ayrı, ayrı gruplandırılıp ve yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu idaresince şantiye şefi olarak kaydedilir. Bu hali ile normal bina niteliğinde olan yapılarda şantiye şeflikleri inşaat mühendisleri ve mimarlar tarafından üstlenilecek.” Dedi. 
75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların mevcut şefliklerine ve yapı müteahhidi ile sözleşme yapmış oldukları şefliklerine devam edebileceklerine belirten Sözeri” Ancak bu şartlar haricinde şantiye şefliği yapamayacaklardır. 31.12.2023 tarihine kadar mimar ve mühendisler için aynı anda beş şantiye şefliği yapılabilirken mimar ve mühendisler bu tarihten sonra1.500 metrekare geçmeyen dört , 4.500 metrekareyi geçemeyen üç, 7.500 metrekareye geçemeyen iki ve 7.500 metrekareyi geçen en fazla bir özel yapının şantiye şefliği veya en fazla bir adet kamu yapısının şantiye şefliği yapabilecekler. Yıkım işlerinde yıkılacak yapının alanına bakılmadan bir iş olarak sayılacaktır. Şantiye şefliğinde daha önce yapmış oldukları şefliklerin alanına göre bir üst limitte yer alan işleri üstlenebilecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e- Şantiye Şefi Sistemi kurulacak ve Şantiye Şefleri tarafından kamu yatırımı haricinde olan işlerin durumu e- Şantiye Şefi sisteme işlenecek, EKAP ve e-Şantiye Şefi sistemi üzerinden işlere göre iş deneyimi takip edilecektir. Yönetmelikte değişikliğe uğrayan ve güncel olarak şefliği üstlenilecek yapının alan sınırı, yapının sayısı Şantiye Şeflerinin üstleneceği işin hangi nitelikte olduğu (Kamu, Özel, Kat sayısı, v.b) Şantiye Şefinin yaş sınırı gibi esasa ilişkin değişikliklerin yürürlük tarihi 31.12.2023 tür. 18.12. 2022 tarihinden itibaren değişen en önemli madde işin içerisindeki imalatın maliyete etkisi üzerinden gruplandırılarak mesleğine göre Şantiye Şefinin seçimidir” diye konuştu. 
ÜÇRETLER KAMU GÜVENCESİ ALTINA ALINMALI 
Yönetmelikte yapılan değişikliğin önceki haline göre bir iyileşme olduğunu ancak Şantiye Şeflerinin bu alanda göreve başlamadan önce Bakanlık yahut Meslek Odaları tarafından eğitim veya sertifika işlemine tabi tutulmasının daha etkin sonuçlar vereceğini ifade eden Sözeri “ Şantiye Şefliğine üstlenecek teknik personelin ve işin sorumluluğuna alarak görev alması gerekir. Şantiye Şefliği ücretinin kamu güvencesi altına alınması ve asgari bedeller belirlenmesinin şantiye şefliği görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan değişiklik kısmi de olsa İnşaat Mühendisliği İstihdamına katkı sağlayacaktır.”

410e5282-7b70-4510-bb9f-7f3b17870949