Skandal sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'den özür diledi Skandal sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'den özür diledi
Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanun ile, işverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödenecek 1.000 TL, Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna tutuldu. Böylelikle işverenlerin çalışanlarına ödemesi vergi ve SGK yönünden teşvik edilmiş oldu. Ödemenin istisna kapsamında yapılabilmesi için, 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması, Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, aylık 1.000 TL’yi aşmaması ve mevcut ücrete ilave olarak yapılması gerekiyor.

ÇALIŞANLAR FATURA VERECEK Mİ?

Ödemelerle ilgili gündeme gelen bir diğer sor ise çalışanların bu ödeme karşılığı doğalgaz ve elektirk faturalarını işverene ibraz edip etmeyeceği. Düzenlemeye göre, işverenler yapacakları bu ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyecek.

Bir diğer soru da 'doğalgaz ve elektrik yardımının yapılması işverenler için zorunlu mu?' sorusu. Bu sorunun yanıtı da 'Hayır'. Çalışanlara bu ödemelerin yapılması tamamen isteğe bağlı. Yani işverenler açısından zorunlu değil.

1000 TL ÜZERİNDE İSTİSNA OLACAK MI?

 1.000 TL’nin üzerinde yapılan destek ödemesinde istisna uygulanacak mı?İstisna, çalışanların ücretlerine ilave olarak ödenen 1.000 TL ile sınırlı. Dolayısıyla, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, 1.000 TL’yi aşan kısım ücret olarak Gelir Vergisi ve SGK primine tabi tutulacak.

DESTEK ÖDEMESİ YAPAN 633 TL’DEN KURTULDU!

İşverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi ödemekten kurtuldu. Yani, işverenlerin istisna nedeniyle bir asgari ücretlideki toplam kazancı 633 TL. ücret tutarı arttıkça, istisnadan kaynaklı kazanç da artıyor.