Türkiye’de bugüne kadar olmuş en büyük depremler! Türkiye’de bugüne kadar olmuş en büyük depremler!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Daha Etkin Korunması Programı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, temel hak ve hürriyetlerin daha etkin kullanılması için birçok düzenleme hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda çok sayıda kurum ve kurulun oluşturulduğunu söyledi. En önemli düzenlemelerden birinin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilmesinin olduğunu vurgulayan Bozdağ, bu konuda bakanlık olarak yeni çalışmalar da başlattıklarını ifade ederek, “Bakanlık olarak çalıştığımız konular var. Bu konuları da vatandaşlarımızın lehine çözüme kavuşturacağımız şekilde çalışıyoruz. Şu anda Anayasa Mahkememizde bireysel başvuruda bulunan kimi dosyaların Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonu’na aktarılması konusunda da hazırlığımız var. İnşallah en kısa zamanda Meclisimizin gündemine getirilecektir" diye konuştu.

'HER TARAFTA TERÖR VE SAVAŞ VAR'

Ardından '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü hatırlatan Bozdağ, insan haklarının sadece bir güne sığacak, sığdırılacak haklar olmadığını belirterek, "Ama ne gariptir ki milyarlarca yıl da sürse, asırlar da sürse sorun hala dipdiri yaşanıyor. Bugün dünyanın dört bir yanında temel hak ve hürriyetlerin etkin korunmadığını, aksine etkin ihlal edildiğini söylersek abartmış olmayız. Her tarafta terör var, her tarafta savaş var, ayrımcılık var, hak ihlalleri var. Pek çok insan haklarıyla bağdaşmayan hadiseler var. Esasında insanlık tarihi geldiği noktada, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesini imzalamış ve Birleşmiş Milletler'i insan hak ve hürriyetlerini koruma, yaşam hakkı dahil pek çok uluslararası haksızlığı önleme konusunda ciddi görevler yüklemiş. Türkiye'de bu anlaşmaya ilk imza koyan ülkeler arasındadır. Ama bugün şunu söylemek lazım; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bugün bir kağıt parçasından maalesef öte gidememiştir. Sadece yazılı bir belge olarak ortada durmaktadır. Bırakın etkin uygulanmasını, doğru dürüst müzakeresinin dahi yapılamadığı bir uluslararası belge durumundadır" ifadelerini kullandı.