Helin'in ölümü KKTC'yi sarstı! İnşaat alanında bulundu Helin'in ölümü KKTC'yi sarstı! İnşaat alanında bulundu
Konuyla ilgili SPK'dan yapılan Basın açıklaması şöyle oldu:

"Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamdaişleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasınıteminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbultarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetimfaaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasınıbozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunuhükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlaruygulanacaktır."