Borcu olan milyonları yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, trafik cezası borcu olan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi dün devreye girdi. Buna göre, devlete olan borcunu geciktirene her ay yüzde 4.5 faiz işletilecek. Daha önce bu oran yüzde 3.5’ti. Yeni düzenlemeyle devletin borç tahsilatının artması bekleniyor.

Altın fiyatlarında bayram sonrası tahmini! 3500 lira seviyelerini görebilir Altın fiyatlarında bayram sonrası tahmini! 3500 lira seviyelerini görebilir

Kamu alacakları için gecikme zammı oranları artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, harç, idari para cezası, trafik cezası borcu olup da zamanında ödemeyenlere her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4.5 faiz işletilecek. Söz konusu oran 21 Mayıs’tan önce yüzde 3.5 olarak uygulanıyordu.

HER AY ÜSTÜNE EKLENİYOR

Örneğin 10 bin liralık bir vergi borcuolan vatandaş daha önce 1 aylık gecikme karşılığında 350 lira faiz öderken, 21 Mayıs itibarıyla her 1 aylık gecikme için 450 lira faiz ödemek durumunda kalacak.

Eğer bu borç 12 ay boyunca ödenmezse her ay üzerine eklenen faizlerin toplam maliyeti (bileşik faizi) 1 yıl sonunda yüzde 69.58’e çıkıyor. Yani 10 bin liralık borç 16 bin 958 liraya yükseliyor. Dolayısıyla borcu olanların biran önce bu kamu borcundan kurtulması avantajlı olacaktır.

MEVDUAT MANTIĞI İŞLEMEZ

Kamuya vergi, harç ve idari para cezası borcu olanlar daha önce “Ben bu borcu ödeyeceğime mevduata yatırır aylık yüzde 4.5-5 faiz geliri elde ederim” diyordu. Şimdi gecikme cezalarının mevduatla eşitlenmesi, borcu ertelemenin önüne geçecek gibi görünüyor.

Bir başka deyişle devletin bu dönemde alacaklarını tahsili artabilir. Çünkü geciken borcun maliyeti hiç de azımsanacak gibi değil. Çünkü yıllık yüzde 70’e dayanan maliyet borcun neredeyse ikiye katlanması anlamına geliyor.

AMME ALACAKLARI NELERDİR?

Devlete, idarelere ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası aslı ile gecikme zammına amme alacağı (kamu alacağı) deniyor.

Bir başka deyişle kamu alacakları başta vergiler olmak üzere adli ve idari para cezalarını da kapsıyor. Yasal düzenlemelere göre vergi dahil kamu alacağı, öngörülen yasal süre içinde ödenmezse, bu sürenin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

TECİL EDENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs’tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak. Mükellefler vergi borçlarını ödeyemedikleri durumlarda 36 aya kadar taksitlendirme isteyebiliyorlar. Bu durumlarda tecil faizi uygulanıyor.