Yapı Kredi Yatırım, Şok Marketler için 19,30 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu.

PTT, yeni kurulan Victor Orbis 'Dünyayı fetheden' şirketine 34 Milyon TL'lik ihale verdi PTT, yeni kurulan Victor Orbis 'Dünyayı fetheden' şirketine 34 Milyon TL'lik ihale verdi


Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te Aydınpost'a abone olun

Aydınpost'a Google News'te abone olun

Yapı Kredi Yatırım, Şok Marketler için 19,30 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu.

Raporda yer alan detaylar şöyle:

ŞOK, 4Ç21 finansallarında, 10 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 126 milyon lira zarar, bizim beklentimiz 141 milyon lira zarardı. Net kardaki olumlu sapmanın çok büyük kısmı, şirketin bir defaya mahsus kaydettiği 132 milyon liralık ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır ve sonuçların bütününde, bu denli sapmayı gerektirecek bir sürpriz yoktur.

Öte yandan, beklentileri bir kenara bırakırsak ve yıllık bazda bakarsak, şirket finansallarında ciro büyümesi, marj genişlemesi ve nakit birikimi başlıklarıyla özetleyeceğimiz ve önceki çeyreklerde de gözlemlediğimiz ana temaların devam ettiğini görüyoruz.

Şok, 4Ç21’de cirosunu %34 arttırarak yıllık ciro artışını %33’e taşıdı ve şirket yönetiminin daha önce paylaştığı %26-30 büyüme bandının üstüne çıktı. Bu beklentilerimiz dâhilindeydi ve yüksek seyreden gıda enflasyonu ile fiyat artışları beklentisiyle öne çekilen talebin bu güçlü seyirde rol oynadığını düşünüyoruz ve bu seyrin, 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz.

Şok’un manşet VAFÖK marjında 1.7puanlık bir gerileme hesaplanıyorken, bizim kendi hesaplamalarımıza göre karşılaştırılabilir VAFÖK marjındaki gerileme 0.5puan civarındadır ve gerisinde de faaliyet giderlerinde enflasyon kaynaklı artışlar bulunmaktadır.

Şok’un 4Ç21 finansallarında iki tane önemli tek defaya mahsus gelir/gider kalemleri bulunmaktadır ve bunları dikkate almadan net kar üzerinden yapılacak yorumlar eksik kalacaktır. Bunlardan birincisi, şirketin net karını düşüren ve Rekabet Kurulu’nun
verdiği cezaya dair ayrılan 288 milyon liralık karşılık olup; ikincisi, net karı arttıran ve Vergi Usul Kanunu’na göre sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan 132 milyon liralık ertelenmiş vergi gelir kalemidir.

Bunlardan ilki, beklentilerimiz dâhilindeyken, ikincisi sürpriz olup, net kardaki beklentilerden sapmanın da ana nedenidir. Şirketin, 2021 sonu net nakdi (TFRS 16 hariç), 1,3 milyarla bir önceki çeyreğe göre yatay kalırken, geçen seneki 1.1 milyarın üzerindedir. Şirketin net işletme sermayesi uygulamalarında geniş çaplı bir değişiklik gözlemlemesek de, ödeme vadelerindeki kısmi gerilemeyi, şirket yönetiminin artan net nakitle beraber, iskonto alabildiği, peşin veya görece kısa vadeli alımlara yönelmiş olabileceği şeklinde yorumluyoruz.

Özet Görüşümüz

Şok’un 4Ç21 sonuçlarını nötr olarak karşılıyoruz ancak net karın beklentilerden yüksek gelmesi nedeniyle piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

Şirket yönetimi, 2022 yılına ilişkin tahminlerini de açıkladı. Buna göre, şirket 2022 yılında %40-50 arası ciro artışı, %8.5-9.5 arası manşet VAFÖK marjı elde etmeyi ve 1.4-1.6 milyar TL arası yatırım harcaması yapmayı planlıyor. Bizim varsayımlarımız ise %42 ciro artışı, %9,2 VAFÖK marjı ve 1.2 milyar TL yatırım harcamasını işaret ediyor. Şirket yönetiminin öngörüleri, yatırım
harcamaları kalemi dışında tahminlerimiz ile uyumludur. Sonuçlar ışığında, model varsayımlarımız üzerinden geçeceğiz ancak büyük çaplı bir değişiklik öngörmüyoruz. Hisse için “AL” önerimizi 19,3 lira hedef fiyatla koruyoruz.