Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme durumları dikkate alınarak düzenlenen tebliğ ile belediye grupları yeniden belirlendi.

Buna göre, nüfusu 250 binden fazla olan belediyeler "birinci grup", nüfusu 100 bin 1 ile 250 bin arasında olan belediyeler "ikinci grup", nüfusu 50 bin 1 ile 100 bin arasında olan belediyeler "üçüncü grup", nüfusu 10 bin 1 ile 50 bin arasında olan belediyeler "dördüncü grup", nüfusu 10 bine kadar olan belediyeler "beşinci grup" olarak belirlendi.

Sanayi, ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltildi.

Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri birinci grup olarak belirlendi.

Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alındı. Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olacak.