Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli askerlik ücreti, Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Ocak 2023 tarihinde de mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. O tarihte yüzde 30 zamma ilişkin kanun henüz çıkmamış olduğu için yüzde 16.48 oranındaki normal maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısına göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira olarak ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 5 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Bugün yayımlanan genelgede yeni kıdem tazminatı tavanının “1 Ocak 2023 tarihinden itibaren” uygulanacağı ifade edildi. Bu nedenle, 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar iş akdi sona eren işçilere de 19 bin 982,83 TL’lik kıdem tazminatı tavanı uygulanacak.

Kıdem tazminatı ödemesi, daha önce ilan edilen 17 bin 904 TL üzerinden yapılmış olan işçilere ise fark ödenmesi gerekecek.