Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Banka ya da benzeri mali kurumların verdiği borca kredi denir. Bu kurumlar verdikleri borçların belirli bir zaman içerisinde (vadede) ve belli koşullar altında (faiz, masraf, vergiler vb.) geri ödenmesini beklerler. Alınan krediler ödenmediği takdirde kanuni yaptırımlarla karşı karşıya kalınır. Krediyi alan kişinin mali durumu yani krediyi ödeyip ödeyemeyeceği krediyi veren kurumu doğrudan ilgilendirmez. Krediyi, yani borcu veren kurum alacağını ne olursa olsun almaya çalışır. Kredi verdiği kişiye ileriki bir tarihte yeniden borç vermeyi kabul etmesi alacağını zamanında tahsil etmesine bağlıdır.

Mikrokredi küçük miktarlarda verilen kredi demektir. Bu kredilerin amacı, dar gelirli kişilerin küçük çaplı bir iş kurmaları veya var olan küçük işlerini geliştirmeleri için kaynak sağlamaktır.

-Bankadan kredi alacak teminatı olmayan,

-Maaşlı ve sosyal güvenceli bir işte çalışma imkânına sahip olmayan,

-Gelir getirecek bir iş fikri veya kurulu küçük bir işi olan kişilere kendi işlerini kurma imkânı sağlar.

Mikrokrediler çoğunlukla dayanışma gruplarına verilir. Bunun nedeni mikrokredi veren kurumların bankalardaki gibi gelir belgesi ya da kefil istemiyor olmasıdır. Bu kurumların tek güvencesi grup üyelerinin birbirlerinin borcuna kefil olmalarıdır. Grup üyelerinden biri kredisini ödemezse diğer üyeler o kişinin borcunu ödemekle yükümlüdürler. Her bir üye grubun tüm borcundan sorumludur. Mikro krediler ile yapılan işler küçük çaplı işlerdir. Verilen krediler küçük bir başlangıç yapmak için gereken mal, malzeme veya makineyi alacak, örneğin küçük bir dükkân veya tezgâh kiralayacak veya el arabası satın alacak miktardadır.

Mikrokredi veren kurumlar ayakta kalıp kredi taleplerini karşılayabilmek için giderlerini de karşılar hâle gelmek zorundadırlar. Bu yüzden krediler faiz karşılığında verilir.

-Türkiye Grameen Mikrofinans Programı: tgmp.net İnternet adresinden bilgi alabilirsiniz.

-Kadın Emeğini Güçlendirme Vakfı (KEDV): http://www. kedv.org.tr İnternet adresinden bilgi alabilirsiniz.