• BIST 107.170
 • Altın 151,379
 • Dolar 3,6777
 • Euro 4,3209

  Başkanın modeli

  09.06.2011 06:56
  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine sistemini açıkladı. Başbakan dahil 25 üyeden oluşacak yeni kabinede 8 devlet bakanlığı iptal edilecek ve 20 tane icracı bakanlık görev yapacak.
  Başkanın modeli
  Başkanın modeli Başkanın modeli Başkanın modeli

   

   
   
  Ayrıca her bakanlığa milletvekilleri dışından Bakan Yardımcıları atanacak. Bakan Yardımcılarında lisans şartı aranmayacak, ilkokul mezunlarının bile bu göreve atanabilecek.
   
  Ankara- Buna göre yeni kabine Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda 4 adet Başbakan Yardımcısı, 20 adet de icracı bakanlık olacak.
  Kabine üyeleri ise şu şekilde olacak:
   
  1-Başbakan
  2,3,4,5-Başbakan Yardımcıları
  6- Adalet Bakanlığı
  7- (yeni) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  8- Avrupa Birbiği Bakanlığı
  9- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  11- (yeni) Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birleşti. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı
  12- Dışişleri Bakanlığı
  13- (yeni) Ekonomi Bakanlığı
  14- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
  15- (yeni) Gençlik ve Spor Bakanlığı
  16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  17- (yeni) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  18- İçişleri Bakanlığı
  19- Kalkınma Bakanlığı
  20- Kültür ve Turizm Bakanlığı
  21- Maliye Bakanlığı
  22- Milli Eğitim Bakanlığı
  23- Milli Savunma Bakanlığı
  24- Sağlık Bakanlığı
  25- Ulaştırma Bakanlığı
   
  Yeni düzenleme ile 8 devlet bakanlığı kaldırılmış oldu. Ayrıca 20 icracı bakanın yanında müsteşar ile bakan arasında bakan yardımcıları görevlendirilecek. Bu kişiler milletvekilleri dışında atama ile göreve gelecek.
   
  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısı ile 12 Haziran seçimlerinin ardından kurulacak hükümetin oluşturacağı kabine yapısı hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından "Yeni Bakanlıkların Kurulmasına, Bakanlıkların Birleştirilmesine ve Devlet Bakanlıklarının azaltılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin dün imzalandığını anımsatan Erdoğan, yeni kabinenin yapısını anlattı. Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdiği en büyük zararlardan birinin bakanlık sayılarının arttırılması olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Üç partili bir hükümette her partiyi memnun etmek için hep yeni bakanlıklar ihdas edilmiş, sürekli bakan değişimi yaşanmış, öyle ki bazı partilerin neredeyse tüm milletvekilleri bakanlık yapmıştır. Bakanlıkların siyasi dengeyi ihdas için arttırılması kurumlar arası uyumu ve koordinasyonu zorlaştırmış ve birçok konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Her gittiğiniz ilde sizden hizmet değil bakan isterler. Önemli olan nedir? Önemli olan bakandan çok oraya hizmetin gitmesidir. Sizin zaten vekiliniz var. Hükümet var. O hükümet buraya o hizmeti vermekle mükelleftir. Onun izinde bir başbakan olarak hep söylüyorum. Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter diyorum."
   
  Erdoğan kendi hükümetleri döneminde ilk icraatlarının bakanlık sayısını düşürmek olduğunu da hatırlatırken, yine de bürokrasideki yavaş işleyişin oligarşinin hala mevcut olduğunu söyledi. Bu sebeple kabine sisteminde değişikliğe gidildiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, hızın ve hizmet anlayışının devamı için bunun gerekli olduğunu vurguladı.
   
   
  Yeni kabine sistemi
   
  Erdoğan mevcut sistemde Bakanlar Kurulu'nun Başbakan dahil 27 üyeden oluştuğunu, 3 tane Başbakan Yardımcısı ve 8 Devlet Bakanı ile 15 tane icracı bakanlığın görevli olduğunu hatırlattı Yeni kabinede Başbakan dahil 25 üyenin bulunacağını belirten Erdoğan 4 adet Başbakan Yardımcısının görev yapacağını, 8 devlet bakanlığının kaldırılarak 20 tane icracı bakanlığın görev alacağını açıkladı. Erdoğan yeni kabine sistemi ve görevlerine ilişkin şunları söyledi: "Aile ve sosyal politikalar bakanlığımız, kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla, şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanlığı kuruyoruz. Tabii, şimdi soracaksınız SHÇEK ne oluyor? SHÇEK artık merkezi yönetimin uhdesiden alıyoruz. Onu il özel idarelerine devrediyoruz. Çünkü Ankara SHÇEK'in idare edilmesi olayın istenilen hızda verimlikte olmuyor. Ama bunları il özel idarelerine devrettiğimizden daha yakından takibi eksikliklerinin giderilmesi, oralardaki restorasyondu şuydu buydu bütün bunların yapılması bunların il özel idareleri tarafından yapılacağı kanaatine vardık. Avrupa Birliği Bakanlığımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edecek. Bu bakanlığımızın önemli hizmet birimleri de şunlar: Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali işbirliği başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görevlerine ek olarak, bu bakanlığımız bilim ve teknoloji politikalarını da takip edecek. Bu bakanlığımızın bazı hizmet birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığımız, imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak. Hizmet birimleri şu şekilde oluşacak: İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Ekonomi bakanlığımız, Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapması gerekiyor. Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık son anda son geldiğimiz noktada 123 milyar dolar gibi gözüküyor. Temennimiz odur ki süratle 2008 yılının üstüne çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım. Onun için de Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak. Bu bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik, Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Tabi ki ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının şu ana kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak. Yeni bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bugüne kadar Gençlik ve Spor bir genel müdürlüktü. Ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun dışında herhangi bir şey yoktu. Tabi güreş, çeşitli alanlarda tekvandoydu karateydi, atletizimdi bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil olayı çok daha geniş ele almamız gerekiyor. Onun için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü diye bir birim oluşturuyoruz, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü oluşturuyoruz bir de Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kuruyoruz. Geliyorum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, ayrıca gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığımızın bazı hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirecek. Hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü.
  Son olarak Kalkınma Bakanlığı. Bu bakanlık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak; orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik Yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Bunun yanında daha önce GAP'ımız vardı. Bunu yanına DAP ve KOP'u ilave ettik. Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP, bu bakanlığımıza bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için Erzurum'da; KOP için de Konya'da başkanlık kuruyoruz. GAP'ın başkanlığı zaten Şanlıurfa'da kurulmuştu. Özetle, yeni bakanlıklarımızın görevleri ve hizmet birimleri bu şekilde olacak. Tekrar ediyorum, bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu'nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler. Türkiye'nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
   
  Bakan yardımcılıkları geliyor
   
  Erdoğan yeni kabine sistemi içerisinde bir de icracı bakanlıklara Bakan Yardımcıları atanacağını açıkladı. Bakan ile müsteşar arasında görev yapacak olan Bakan Yardımcıları hakkında Erdoğan, "Artık bakan yardımcılığı görevi ihdas ediliyor. Yani her bakanla müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edildi. İcracı bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane altını çiziyorum milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek, milletvekili olmayacak. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek, yani bir memur gibi değil. Süresi böyle, hükümetle gelecek hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden be bu makama atama yapılabilecek" dedi.
   
   
   
  Bakan Yardımcılarında lisans şartı aranmayacak
   
  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine sistemi ile getirilen Bakan Yardımcılarında lisans şartı aranmayacağını, ilkokul mezunlarının bile bu göreve atanabileceğini açıkladı. Yeni sistemde Genelkurmay Başkanlığı'nın durumunda bir değişiklik olmayacağını da belirten Erdoğan mevcut halin devam edeceğini, Genelkurmay'ın yine direk Başbakan'a bağlı kalacağını söyledi.
   
  Başbakan Erdoğan, yeni kabine sistemini açıkladığı basın toplantısında soruları da yanıtladı. Erdoğan bu sistemle getirilen Başbakan Yardımcılarının atamalarının nasıl yapılacağı sorusuna "Bu üçlü kararname ilgili bakan başbakan aramızda görüştükten sonra Cumhurbaşkanı'na onaya gidecek ama üniversite mezunu olma kaydı yok. İlkokul mezunu başarılı bir işadamı da bakan yardımcısı olabilecek. Aslolan kendini piyasalarda ispat etmiş çok başarılı mesela öyle işadamları var ki, ilkokul, ortaokul mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı" dedi. Bakan yardımcılarının hükümetle gelip, hükümetle gideceğine de vurgu yapan Erdoğan, "Siyasi müsteşar görevi yapacaklar. Mevcut müsteşarlar ise idari görevleri yürütecekler. Bakan Yardımcıları bakanın elini rahatlatacak. Ancak vekalet bırakmak durumunda bir başka bakana vekalet bırakılacak. Bakan Yardımcısı vekalet almayacak" dedi.
   
  Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığının görev alanıyla ilgili değişiklik öngörülüyor mu? Genelkurmay Başkanlığının durumu ne olacak" şeklindeki soruya ise, "Şu anda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Başbakana bağlı olarak bu süreç devam edecek" yanıtını verdi.
  cumhuriyet
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim